Gymnázium, Alejová 1, Košice

Scientia Pro Futuro

školský rok: 2011/2012

Katarína MARKOVÁ (IV. B), Matúš LACH(IV. B) a Martina MARKOVÁ (IV. B) sa v dňoch 6. 11. – 9. 11. 2011 zúčastnili celoštátneho finále odbornej súťaže určenej pre žiakov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku SCIENTIA PRO FUTURO. Zo 154 projektov v celoštátnom finále súťažilo 52 prác.

Katarína MARKOVÁ získala za projekt Fauna článkonožcov v Snežnej diere cenu Slovenských elektrární za výnimočný žiacky projekt a nomináciu na GENIUS OLYMPIAD v štáte NEW YORK v meste OSWEGO.

Matúš LACHa Martina MARKOVÁ dostali čestné uznanie Nadácie pre vzdelávanie firmy ASM Materials – ASM Materials Education Foundation za prácu Magnetické a transportné vlastnosti zlúčenín.


 

Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Katarína MARKOVÁ
Martina MARKOVÁ
Martina MARKOVÁ
Matúš LACH a Martina MARKOVÁ
Matúš LACH a Martina MARKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori