Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2010/2011

 

Dňa 29. 04. 2011 sa konal ďalší ročník súťaže KOŠICKÝ MATBOJ, ktorú organizovalo združenie STROM. Zúčastnili sa ho aj naše tri družstvá. Víťazom sa stalo družstvo v zložení: Matúš HLAVÁČIK, Denisa SEMANIŠINOVÁ, Richard TREMBECKÝ a Martin VODIČKA, všetci zo VI. OA. 4. miesto obsadilo družstvo v zložení: Martin RAPAVÝ, Matúš PORÁZIK, Matúš STEHLÍK a Dáša KRASNAYOVÁ. Tretie naše družstvo (Vladislav VANCÁK, Ivana GAŠKOVÁ, Romana KAPUSTOVÁ a Michal HLAVAČKA) skončilo na 11. mieste. Srdečne blahoželáme!


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

http://seminar.strom.sk/matboj/PorDruz2011.htm

 

V dňoch 14. - 20. 04. 2011 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie, na ktorom sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Po piatich dňoch počítania bolo vybraté 6-členné družstvo, ktoré bude v júli 2011 reprezentovať Slovensko na MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE V HOLANDSKU. Patria do neho aj dvaja žiaci našej školy Martin VODIČKA a Matúš STEHLÍK. Srdečne blahoželáme a držíme im prsty v ďalších bojoch.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
www.kms.sk/vyberko

 

Dňa 19. 04. 2011 sa na Základnej škole Požiarnická uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY kategórií P6, P7 a P8, na ktorých naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Víťazom kategórie P6 sa stal Peter ONDUŠ z I. OA, na 2. mieste skončil  Martin SPIŠÁK a na 3. mieste Ján POPELÁŠ. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Max ÖRHALMI (4. miesto), Marek NEMKY (5. miesto), Martin BAŇAS (6. miesto), Štefan JANOČKO (6. miesto) a Tomáš SOPATA (12. miesto). Víťazom (a jedinným úspešným riešiteľom) kategórie P7 sa stal Martin SPIŠÁK z I. OA. Medzi víťazov kategórie P8 sa zaradili Dávid NGUYEN a Zuzana KRÁLIKOVÁz III. OA. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 15. 04. 2011 sa uskutočnilo 3. kolo DERBY(matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). S potešením oznamujeme, že zvíťazilo družstvo študentov nášho gymnázia. Za toto umiestnenie vďačíme Dáši KRASNAYOVEJ, Denise SEMANIŠINOVEJ a Matúšovi HLAVÁČIKOVI. Blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/Derby.html

 

Šifrovacia súťaž začína!Veľa šťastia pri jej vylúštení!
(ŠIFRA)

 

Dňa 08. 04. 2011 sa konal v Bratislave NÁBOJ KMS organizovaný v spolupráci s Pražským MKS a Slezkou univerzitou v Opave. Zúčastnili sa ho aj naše dve družstvá. Družstvo SENIOROV v zložení: Dáša KRASNAYOVÁ, Radka MASLOVIAKOVÁ, Matúš STEHLÍK, Dávid SZABARI a Martin VODIČKA skončili na 2. mieste. Družstvo JUNIOROV v zložení: Matúš HLAVÁČIK, Denisa SEMANIŠINOVÁ, Richard TREMBECKÝ, Martin RAPAVÝ a Matúš PORÁZIK obsadili 7. miesto. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Dňa 06.  04.  2011 sa na Základnej škole Staničná uskutočnili obvodné kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ Z6, Z7 a Z8, v ktorých naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.V kategórii Z6 1. miesto obsadili Martin SPIŠÁK, Marek KOMAN z I. OA a Martin SEMAN z I. OB. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Martin BAŇAS, Štefan JANOČKO, Andrea GERECOVÁ z I. OB a Marek NEMKY z I. OA. V kategórii Z7 1. miesto obsadili Zuzana KRÁLIKOVÁ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ, 3. miesto Dávid NGUYEN. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Šimon SOTÁK, Kristína MIŠLANOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ, Soňa FECISKANINOVÁ a František KOCHJAR, všetci z III. OA. V kategórii Z8 1. miesto obsadila Henrieta MICHEĽOVÁ a 2. miesto Žaneta SEMANIŠINOVÁ a Kristína MIŠLANOVÁ z III. OA. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 05. 04. 2011 sa uskutočnili krajské kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B a C.. Zúčastnili sa ich aj  žiaci našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. 
1. miesto v kategórii B obsadil Martin VODIČKA zo VI.OA, úspešnou riešiteľkou bola aj Denisa SEMANIŠINOVÁ zo VI.OA, ktorá obsadila 8.miesto. V kategórii C 3. miesto obsadila Katarína KRAJČIOVÁ zo IV.OA. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/B-KK.pdf
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/C-KK.pdf

 

V dňoch 27. – 30. 03. 2011 sa v Drienici uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A, ktorého sa zúčastnilo 39 najlepších riešiteľov z celého Slovenska. Počas dvoch súťažných dní riešili 6 úloh po 7 bodov. Víťazmi sa stali súťažiaci, ktorí získali minimálne 24 bodov. Medzi nimi sú aj Matúš STEHLÍK z VIII. OA na 5. mieste a Martin VODIČKA zo VI. OA, ktorý obsadil 1. miesto. Obidvaja si tak vybojovali účasť vo výberovom sústredení, kde sa rozhodne o šesťčlennom družstve, ktoré bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Amsterdame. Srdečne blahoželáme!
Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na www.skmo.sk


Dňa 23. 03. 2011 sa konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9. So stratou jedného bodu sa na 3. mieste umiestnila Katarína KRAJČIOVÁ zo IV. OA. Medi úspešných riešiteľov sa zaradil aj Alexander TÉNAI na 20. mieste. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 20. 01. 2011 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE B a C. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov z tried IV. OA, V. OA, V. OB a I. B a 6 žiakov z triedy VI. OA. 
Víťazom kategórie C sa stala Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka V. OA a víťazom kategórie B sa stal  Martin VODIČKA, žiak VI. OA (obidvaja s plným počtom bodov). Všetci úspešní riešitelia (10 z kategórie C a 4 z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 05. 04. 2011. Veľa šťastia!
výsledková listina školského kola kategórie B

 

Dňa 18. 01. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho aj 10 žiakovnašej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. 1. miesto obsadil Martin VODIČKA, žiak VI. OA a 3. miesto získal Matúš STEHLÍK, žiak VIII.OAMedzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Ján HOFFMANN a Dáša KRASNAYOVÁ, žiaci VIII. OA, Dávid SZABARI, žiak VII. OA a Matúš HLAVÁČIK, žiak VI. OA. Srdečne blahoželáme! Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/A-KK.pdf.

 

Dňa 16. 12. 2010 si žiaci I. OA, I. OB, III. OA a III. OB zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY. KATEGÓRIU P6 riešilo 50 žiakov, z nich bolo 35 úspešných. Zvíťazil Martin SEMAN z I. OB, ktorý za sedem minút vyriešil správne 14 úloh. Za ním skončili Martin SPIŠÁK a Tomáš SOPATA z I. OA. KATEGÓRIU P7 riešilo 22 žiakov, z ktorých bolo 12 úspešných. Na prvom mieste sa umiestnili Peter ONDUŠ a Martin SPIŠÁK z I. OA, za nimi skončil Juraj JURSA z I. OB. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 19. 04. 2011.
výsledková listina kategórie P6
výsledková listina kategórie P7
 
Dňa 13. 12. 2010 sa uskutočnila tradičná súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA. Zúčastnilo sa jej 11 trojčlenných družstiev z I. OA a z I. OB.

 

Dňa 07. 12. 2010 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov VI. OA, VII. OA a VIII. OA. Víťazmi sa stali Matúš STEHLÍK z VIII. OA a Martin VODIČKA z VI. OA. Všetci úspešní riešitelia postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 18. 01. 2011. Veľa šťastia!
(výsledková listina)
 
Dňa 24. 11.  2010 sa dve družstvá našej školy zúčastnili on-line súťaže MathRace. V popoludňajších až večerných hodinách sa družstvá trápili nad úlohami, nachádzali riešenia a v neposlednom rade sa aj zabavili. V konkurencii slovenských a českých tímov si 2. miesto vybojovalo naše družstvo v zložení Matúš HLAVÁČIK, Denisa SEMANIŠINOVÁ, Martin RAPAVÝ, Martin VODIČKA. Družstvo v zložení Matúš DZURILLA, Dáša KRASNAYOVÁ, Radka MASLOVIAKOVÁ, Matúš STEHLÍK obsadilo 9. miesto.

 

Dňa 12. 11. 2010pripravili členovia našej predmetovej komisie nasledovné súťaže:
LIGA 4x4 KOŠICE - MESTO
LIGA 4x4 KOŠICE - OKOLIE
MATEMATICKÝ VIACBOJ
 

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori