Gymnázium, Alejová 1, Košice

Inšpirácie spod Sitna

 

 

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

vyhlasuje 20. ročník

literárnej súťaže z vlastnej tvorby

INŠPIRÁCIE SPOD SITNAKATEGÓRIE:

I.  poézia
II.  próza

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

Žiaci ZŠ
Študenti SŠ a VŠ
Dospelí

PODMIENKY:

Súťaž je určená pre autorov amatérov.
Súťažné práce v 3 exemplároch musia byť napísané na stroji, resp. PC.

ROZSAH PRÁC:

Poézia – minimálne 2, maximálne 5 básní.
Próza – najviac 2 prozaické útvary v rozsahu max. 3 strán.
Za každou prácou je potrebné uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, telefón, u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE:
20. október 2014

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Súťažné práce sa nevracajú.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2014 v Banskej Štiavnici. Ocenení autori budú pozvaní písomne resp. e-mailom.

Súťažné práce zasielajte poštou na adresu:
Mestská knižnica, Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica  (tel.: 045/2909035)
Jolana Šamová, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica (tel.045/6911502, 0908 028 847, 0948 022 907)

Za každou prácou je potrebné uviesť : Meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, telefón, u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.
Uzávierka súťaže: 20. október 2014

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Súťažné práce sa nevracajú.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2014 v Banskej Štiavnici. Ocenení autori budú pozvaní písomne resp. e-mailom.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori