Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaže


Súťažiť sa dá v rôznych oblastiach. Výsledkami na súťažiach si dokážu žiaci porovnať svoje vedomosti a schopnosti s rovesníkmi. Viacerí žiaci na našej škole prejavili záujem zmerať si svoje sily aj v oblasti informatiky a robotiky na mnohých celoslovenských súťažiach. Vynikajúce výsledky v školských a krajských kolách umožnili poniektorým porovnať si svoje schopnosti aj v rámci celého Slovenska alebo dokonca aj na medzinárodnom poli.


V POSLEDNÝCH ROKOCH SA NAŠI ŽIACI ZAPÁJAJÚ DO SÚŤAŽÍ V:

PROGRAMOVANÍ:
  • OI - olympiáda z informatiky - predtým MOP - matematická olympiáda z progamovania. OI je. Najlepší riešitelia získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI). 
  • ZENIT - www.zenitkosice.wz.cz - súťaž v progragmovaní v prostredí jazyka Turbo Pascal, C++ a Delphi,.
   Je určená žiakom SŠ. Súťaží sa v dvoch kategóriách (B - žiaci 1. a 2. ročníkov SŠ a A - žiaci 3. a 4. ročníkov SŠ).
  • KSP - korešpondenčný seminár z programovania je súťaž programátorov - stredoškolákov (a mladších). Jej cieľom je zdokonaliť žiakov, ktorí už vedia programovať, alebo sa práve programovať učia, v programovaní a v algoritmickom myslení. KSP pozostáva z troch kategórií: KSP-Z, KSP-O a KSP-T. Kategória KSP-Z je určená pre začínajúcich riešiteľov. Pokročilým riešiteľom je určená kategória KSP-O. Tým najlepším odporúčame riešiť navyše aj kategóriu KSP-T, ktorej úlohou je celoročná príprava riešiteľov na medzinárodné súťaže.
  • PALMA - Programovanie_Algoritmy_Matematika - súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl. Je organizovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združením STROM. Do súťaže o ceny sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy z rovnakej strednej školy alebo jednotlivci. Súťaž je rozdelená do dvoch častí. Každá pozostáva z dvoch on-line kôl a jedného finálového kola.
  • PROFIIT - je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v nasledujúcom školskom roku. ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú skúsenosti s programovaním a tvorbou algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Súťaž prebieha v dvoch kolách - korešpondenčnom v januári-februári v aktuálnom školskom roku - počas  17 dní jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešia zadané problémy a vo finále - zúčastnia sa ho súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, kde riešia zadania individuálne.
  • JUNIOR PALMA - súťaž v programovaní v prostredí Imagine pre žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov prímy až sexty osemročných gymnázií a žiakov 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Súťažiť môžu jednotlivci alebo dvojice. Súťaž prebieha formou 3 predkôl OnLine cez internet v uvedených termínoch a jedného celoslovenského finálového kola prezenčnou formou.
  • IMAGINECUP - súťaž jednotlivcov v programovaní v prostredí Comenius Logo a Imagine Logo; prebieha v školských a celoslovenských kolách.

ROBOTIKE:
  • ROBOCUP - súťaž v stravbe a programovaní robotov v troch kategóriách - "soccers - futbalisti dvaja na dvoch", "rescue - záchranár" a "dancer - tanečník". V celoslovenskom kole okrem troch spomínaných hlavných sútaží s lego, uskutočňuje sa aj súťaž v návrhu, stavbe a proramovaní vlasného robota na zadanú tému.
  • ISTROBOT - medzinárodná robotická súťaž organizovaná STU FEI v Bratislave v štyroch rôznych kategóriách Stopár, Myš v bludisku, MiniSumo, Voľná jazda.
  • FIRST LEGO LEAGUE - FLL- najväčšia robotická súťaž pre ZŠ a nižšie ročníky osemročnýchgymnázií. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete. Každý roksú zadané iné úlohy. Súťažiaci v tímoch pripravujú - postavia anaprogramujú roboty postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím ibazákladných senzorov a naprogramované štandardným softvérom. Súťažspočíva v turnaji, prinesených a naprogramovaných robotov na ihrisku,kde roboty plnia rôzne úlohy za body. Úloha je zverejnená na konciaugusta, prihlásiť sa dá do konca septembra, súťaž prebieha v novembri.Okrem súťažného turnaja na ihrisku tímy vždy riešia aj tzv. výskumnúúlohu vo svojom okolí/prostredí, ktorú zdokumentujú a prezentujú poroterozhodcov na turnaji.
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

Dňa 12. 11. 2010 sa telocvičňa SOŠ automobilovej na Moldavskej ulici v Košiciach zmenila na robotické "ihrisko". Konal sa tam 2. ročník regionálneho kola FIRST LEGO LEAGUE NA SLOVENSKU, najväčšej robotickej súťaže pre žiakov ZŠ.
Suverénnym šampiónom košického kola sa stal náš tím GALEJE.


  • TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ - medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, organizovaná Strednou odbornou školou, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín. Súťaž prebieha v troch samostatných kategóriách „Driver“, „FreeStyle“,  „Stavebnice“.
  • MESTSKÁ SÚŤAŽ LEGO DACTA ROBOLAB - súťaž v programovaní, stavbe a prezentácii vytvorených robotov na zadanú tému organizovaná ZŠ Maurerova v Košiciach
  • ŠKOLA LEGO - robotická súťaž organizovaná našimi žiakmi krúžku lego pre žiakov iných škôl. 1. ročník súťaže sa uskutočnil v školskom roku 2008/09. Súťaž prebieha v 4 kategóriách "vlastný model", "konštrukcia", "programovanie a ladenie modelov" a "súťažné LEGO hry".

OSTATNÝCH IKT SÚŤAŽIACH:
 • iBOBOR - nová informatická súťaž, ktorá prebieha vo viacerých krajinách Európy. Jej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
  Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.Súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov II. stupňa ZŠ, žiakov osemročných gymnázií, žiakov SŠ. Súťaží sa v 4 rôznych vekových kategóriách, každá vždy 3 hodiny v iný presne určený deň.

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

V dňoch 9. - 11. 11. 2010 sa naša škola zapojila do celoštátnej informatickej súťaže iBobor. Vybraní žiaci z tried I. OA – V. OB, I. A – II. B (spolu 68 žiakov) súťažili v troch kategóriáchJunior, Kadet, Benjamín.

UMIESTNENIE:


KATEGÓRIA JUNIOR
2. miesto: Matúš PORÁZIK, V. OA (76 bodov)

KATEGÓRIA KADET
1. miesto: František KOCHJAR, III. OB (80 bodov)
1. miesto: Veronika MOLNÁROVÁ, III. OB (80 bodov)
1. miesto: Peter KOVÁCS, IV. OA (80 bodov)
1. miesto: Katarína KRAJČIOVÁ, IV. OA (80 bodov)
1. miesto: Alexander TÉNAI, IV. OA (80 bodov)

KATEGÓRIA BENJAMÍN
2. miesto: Peter ONDUŠ, I. OA (76 bodov)

 • 1. INTERNETOVÁ OLYMPIÁDA - vedomostná olympiáda pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaží sa v riešení testov z rôznych predmetov OnLine cez internet. Súťaž pozostáva z viac kôl.


V archíve nájdete aj VÝSLEDKY ZO SÚŤAŽÍ V PREDOŠLÝCH ROKOCH.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori