Gymnázium, Alejová 1, Košice

Moja škola 2014

 25 ROKOV GYMNÁZIA

literárno-výtvarná súťaž venovaná 25. výročiu školy, vydanie brožúry s vlastnou tvorbou žiakov, vernisáž výtvarných prác detí

 

Dňa 19. 06. 2014 sa v aule našej školy uskutočnilo vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže MOJA ŠKOLA 2014.
Stretnutia sa zúčastnilo vyše 50 žiakov a ich pedagogický dozor z rôznych stredných a základných škôl košického kraja.

Prítomní boli aj žiaci nášho gymnázia, ktorí sa zapojili do súťaže.
Účastníci si odniesli cenné odmeny a príjemne strávené chvíle obohatili prehliadkou výstavky výtvarných prác zapojených do súťaže.
Po vyhodnotení súťaže a vernisáže nasledovala malá recepcia, kde ocenení si mali možnosť vymeniť svoje skúsenosti a nezáväzne sa porozprávať.

ZBORNÍK SÚŤAŽE MOJA ŠKOLA 2014


VÝSLEDKY SÚŤAŽE MOJA ŠKOLA 2014

LITERÁRNA DISCIPLÍNA
Základné a stredné školy (okrem nášho gymnázia)

POÉZIA
1.    kategória – 1. stupeň ZŠ
1. miesto:    Sofia LEŠKOVÁ, Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Matej BAČO, ZŠ, Krosnianska 4, Košice
2. miesto:    Ema SOPKOVÁ, ZŠ Košická Polianka
3. miesto:    Laura KUNDRÁKOVÁ, Natália SITÁROVÁ, CZŠ sv. Košických mučeníkov, Ždaňa

PRÓZA
2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Samuel ALBRECHT, ZŠ, Krosnianska 4, Košice
2. miesto:    Dominik KOVÁCS, ZŠ, Krosnianska 4, Košice
3. miesto:    Dárius PACHOLSKÝ, ZŠ, Krosnianska 4, Košice

3.    kategória – študenti SŠ
1. miesto:    Alexandra LACKOVÁ, Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
POÉZIA
2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Matúš KAVEČANKY, príma A
2. miesto:    Andrea NGUYEN, príma B
3. miesto:    Tomáš PAVLÍK, príma A

3.    kategória – študenti SŠ
1. miesto:    Radka BUŠOVSKÁ, sexta
2. miesto:    Bibiana HANZEĽOVÁ, septima, Ivan STEMPAK, II. B
3. miesto:    Martina VOZÁROVÁ, II. B
Mimoriadna cena: Viktória SZEMANOVÁ, III.B

PRÓZA
2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Martin NEMJO, príma A
2. miesto:    Michal KOLCUN, príma A

3.    kategória – študenti SŠ
1. miesto:    Bianca PALACKOVÁ, II. B
2. miesto:    Patrik PAVLIŠIN, II. B
3. miesto:     Viliam VIRBA, septima, Denisa OLEXAKOVÁ, III. B

VÝTVARNÁ DISCIPLÍNA
Základné a stredné školy (okrem nášho gymnázia)

 1.    kategória – 1. stupeň ZŠ
1. miesto:    Erika VEREBOVÁ, ZŠ Košická Polianka
2. miesto:    Daniel JAROŠ, Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice

2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Ivana ZÁBAVNÍKOVÁ, Viktória ZLACZKA, CZŠ sv. Košických mučeníkov, Ždaňa
2. miesto:    Natália TÓTHOVÁ, ZŠ, Krosnianska 4, Košice
3. miesto:    Anthony MARTIN, ZŠ, Krosnianska 4, Košice

4.    kategória – školy s výtvarným a umeleckým nadaním
1. miesto:    Kristian EIB, Súkromná stredná umelecká škola, Košice
2. miesto:    Andrea LENGEROVÁ, SOŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
3. miesto:    Martin FABIAN, SOŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

5.    kategória – špeciálne školy
1. miesto:    kolektív 5. A, ŠZŠ, Odborárska 2, Košice
2. miesto:    Erika GÉZOVÁ, ŠZŠ, Odborárska 2, Košice
3. miesto:    Vanesa PONDIOVÁ, ŠZŠ, Odborárska 2, Košice

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
2. kategória – 2. stupeň ZŠ
1. miesto:    Dávid ERDÖDY, príma B
2. miesto:    Martin BERTKO, sekunda A, Lenka HAKE, príma B
3. miesto:    Viktória SPIŠIAKOVÁ, sekunda A
Mimoriadna cena: Barbora MÓREOVÁ, sexta


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori