Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2017


15. november 2017 sa niesol na našej škole, ako obvykle, v slávnostnej atmosfére. V príjemnom prostredí GES Klubu Žiacka školská rada organizovala slávnostné prijatie prvákov do cechu študentského. Témou Imatrikulácia 2017 sa stala najvýznamnejšia filmová udalosť v USA - NOC OSCAROV.

Program odštartovalo zaujímavé video, ktoré vystihlo nových prvákov na výbornú, za čo ďakujeme Markovi SASFAIOVI. Naši herci a herečky museli prejsť cestou ťažkých úloh, aby sa stali členmi Alejáckej rodiny, no nakoniec sa im to podarilo. Odmenou im, okrem sladkej torty, boli aj sošky Oscarov.

V rámci bohatého programu divákov zaujali tanečné vystúpenia Kataríny SAKMÁROVEJ (IV. A) a jej partnera Dominika ORLOVSKÉHO, country skupiny NASHVILLE a scénické vystúpenie žiakov z III. A. Najviac si diváci odniesli z tohtoročnej tomboly, ktorá bola naozaj štedrá.

Imatrikulácia trvala do 23:00 hod., čo bolo dostatok času na zábavu. Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Už teraz sa však všetci Alejáci bezpochyby tešia na ďalšie takéto spoločné stretnutie.

Sponzori