Gymnázium, Alejová 1, Košice

ŠCI - školiace centrá Infoveku


ŠCI - Školiace centrum Infoveku

reprezentované školami a metodickými zariadeniami na celom Slovensku v spolupráci s MC.EDU, s.r.o. a Asociáciou projektu Infovek realizovali Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva. Projekt bol realizovaný od decembra 2004 do novembra 2006.

V spomínanom období v našom školiacom centre prebehlo 42 kurzov s 5-21 účastníkmi. V našom školiacom centre sme odškolili viac ako 500 pedagogických pracovníkov z mnohých základných a stredných škôl z Košíc a blízkeho okolia. Kurzy viedli tri interné lektorky : RNDr. Ingrid HORKAVÁ, RNDr. Jana PLICHTOVÁ, RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ a jedna externá lektorka Ing. Kvetoslava DANKOVÁ.

Cieľovú skupinu projektu tvorili všetci pracovníci zo škôl a školských zariadení registrovaných v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR zapojených do Projektu INFOVEK, ktorých pracovnou náplňou je výučba detí a ktorí majú pracovný vzťah s niektorou základnou alebo strednou školou.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori