Gymnázium, Alejová 1, Košice

Sprievodné akcie

PRI PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

SEPTEMBER 2008

 • PANSOLFIA - astrofyzikálne predstavenie, aula SOU dopravného (17. 9. 2008)
 • Exhibičná debata DEBATNÉHO KLUBU GYMNÁZIA ALEJOVÁ 1 (30. 9. 2008); pozvaní hostia: študenti víťazného klubu slovenskej debatnej ligy GYMNÁZIUM TREBIŠOVSKÁ

OKTÓBER 2008
 • Účasť na charitatívnom FUTBALOVOM TURNAJI (10. 10. 2008)
 • 2. ročník súťaže LIGA 4x4 - 1. kolo (8. 10. 2008)
 • 2. ročník súťaže LIGA 4x4 - 2. kolo (22. 10. 2008)
 • Prehliadka výtvarných a literárnych prác na tému "JUBILANTKA ALEJKA - MOJA ŠKOLA" (27. - 29. 10. 2008)
 • ALEJÁCKA PARTY - slávnostné prijímanie prímanov do Alejáckej rodiny, GES KLUB (29. 10. 2008)
 • Mimoriadne vydanie časopisu GALEJÁK (29. 10. 2008)
 • Beseda s bývalým šéfredaktorom časopisu GALEJÁK Tomášom HUDÁKOM (29. 10. 2008)
 • Beseda s Michalom RYBÁRIKOM - jedným z víťazov celoslovenskej súťaže "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" (29. 10. 2008)

NOVEMBER 2008

 • IMATRIKULÁCIA 2008 - slávnostné prijímanie prvákov do Cechu študentského,GES KLUB (12. 11. 2008)
 • 15. ročník súťaže MATEMATICKÝ VIACBOJ (13. 11. 2008)
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 5. ročníka základných škôl (14. 11. 2008)
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 9. ročníka základných škôl (15. 11. 2008)
 • 2. ročník súťaže LIGA 4x4 - 3. kolo (19. 11. 2008)
 • Beseda s Miroslavom DANIŠOM a Branislavom SUŠILOM - členmi Podniku mladých TRITOP - víťazmi celoeurópskej súťaže ENTERPRISE EDUCATION

DECEMBER 2008

 • 2. ročník súťaže LIGA 4x4 - finále (10. 12. 2008)
 • Festival DREAMS AND TEAMS
 • 10. ročník matematickej súťaže VIANOČNÁ DVANÁSTKA
 • Vianočný medzitriedny FUTBALOVÝ TURNAJ (16. - 18. 12. 2008)

JANUÁR 2009

 • TÝŽDEŇ BOJA PROTI RASIZNU
 • Beseda s členmi organizácie "UKRÝVANÉ DETI"

FEBRUÁR 2009

 • Súťaž v LEGU pre košické školy
 • 13. ročník súťaže v spoločenských tancoch URBANOV ZVON
 • Matematická súťaž TAKTICKÉ SUDOKU
 • Valentínsky športový festival DREAMS AND TEAMS pre žiakov ZŠ Považská v Košiciach
 • Beseda v spolupráci s INŠTITÚTOM PRE VEREJNÉ OTÁZKY

MAREC 2009

 • Zábavný kvíz z CUDZÍCH JAZYKOV
 • Veľkonočný medzitriedny FLORBALOVÝ TURNAJ
 • Volejbalový zápas UČITELIA - ŽIACI pri príležitosti Dňa učiteľov

APRÍL 2009

 • DEBATNÉ POPOLUDNIE

MÁJ 2009

 • DEŇ DETÍ (29. 5. 2009)

JÚN 2009

 • DEŇ ŠPORTU (25. 6. 2009)
 • GALEJÁCKY DEŇ - prezentácia činnosti žiakov školy v rôznych oblastiach a predmetoch za školský rok 2008/2009 (29. 6. 2009)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori