Gymnázium, Alejová 1, Košice

Týždeň Ľudovíta Štúra

  

 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa dňa 21. 10. 2015 uskutočnil pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia (sekunda, tercia a kvarta) literárny viacboj.


SPÔSOB AKCIE
Trojčlenné družstvá si zvolili slovanské mená a na začiatku viacboja sa predstavili, mohli si doniesť aj niečo slovanské a typické pre Slovákov.

Družstvá počas 30 minút riešili 34 otázok s možnosťou výberu správnej odpovede súvisiace so životom, pôsobením, činnosťou a tvorbou Ľudovíta Štúra.

Družstvá získali body nielen za prezentáciu, ale aj za správne odpovede, pričom dôležitú úlohu zohral aj určený časový limit.

Žiaci všetkých ôsmich družstiev preukázali dobré vedomosti a kreativitu pri predstavovaní.


UMIESTNENIE DRUŽSTIEV
1.    miesto: Mojmírovci - kvarta B
2.    miesto: Kvetoslava a jej chlapi – tercia B
3.    miesto: Velislav s maketou domu Ľ. Štúra – tercia A


Pre žiakov vyšších ročníkov osemročného štúdia bola na deň  22. 10. 2015 pripravená súťaž, v ktorej si mali možnosť preveriť nielen svoje vedomosti, ale aj postreh, šikovnosť či interpretačné zručnosti pri riešení kvízových úloh. Najlepšie to zvládlo družstvo zastupujúce II. B triedu.
 

UMIESTNENIE DRUŽSTIEV
1.    miesto: Matej KLAJBER, Eva PETRÍKOVÁ, Jozef SEDLÁK - II. B
2.    miesto: Richard GARLÍK, Daniela KANDRÁČOVÁ, Lukáš SABOL - III. C
3.    miesto: Marek KOMAN, Bronislava POKORNÁ, Valentína VANCÁKOVÁ - sexta A


Počas Týždňa Ľudovíta Štúra okrem súťaží žiaci sekundy B, tercie A, II. A, III. A, III. B a IV. B triedy na hodinách slovenského jazyka a literatúry prezentovali svoje práce, ktoré vyhotovili v powerpointe, v podobe plagátov o živote, pôsobení, činnosti, tvorbe Ľ. Štúra a ostatných predstaviteľov štúrovskej generácie.


Z prezentovaných posterov a iných prístupných materiálov v učebni SJL a OBN, na dolnej chodbe vpravo žiaci vyhotovili nástenky venované Ľudovítovi Štúrovi.


Ponúkame k nahliadnutiu študijný materiál o Ľudovítovi Štúrovi.
 Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori