Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský vzdelávací program


S ALEJKOU KU VZDELANIU

Názov ŠVP: gymnázium
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 8 rokov
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2023
Platnosť dokumentu: V školskom roku 2023/2024 platí pre všetkých žiakov v študijnom odbore 7902 J 00 gymnázium osemročného štúdia.


(viac info)


S ALEJKOU KU VZDELANIU
Názov ŠVP: gymnázium
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 8 rokov
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2023
Platnosť dokumentu: V školskom roku 2023/2024 platí pre všetkých žiakov v študijnom odbore 7902 J 01 gymnázium - matematika osemročného štúdia.


(viac info)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori