Gymnázium, Alejová 1, Košice

Podnikanie v cestovnom ruchuŠkolský rok: 2008/2009


VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE


29. 04. - 30. 04. 2009 sme sa v rámci projektu PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU zúčastnili súťaže VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE vo Zvolene. Cieľom nášho projektu bolo spropagovať obec Nižná Myšľa.

Súťaž prebiehala vo forme veľtrhu, kde jednotlivé študentské spoločnosti propagovali svoj projekt. Pred samotnou súťažou sme si vymysleli, ako bude vyzerať náš stánok, pripravili propagačné materiály, niekoľkokrát sme navštívili obec.

Ďakujem Marošovi CHOMJAKOVI, Nicollete JÁDI, Veronike RIDZOŇOVEJ, Janovi BEGALOVI, Tomášovi KARDOŠOVI a Ivke PALUVOVEJ za aktívnu účasť na veľtrhu a celoročnú prácu v projekte.Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori