Gymnázium, Alejová 1, Košice

Odporúčané pomôcky

GEOGRAFIA

ODPORÚČANÉ POMÔCKY


ATLASY

 • Školský atlas sveta, Vojenský kartografický ústav, Harmanec (rôzne vydania)
 • Školský atlas Slovenská republika, Vojenský kartografický ústav, Harmanec (rôzne vydania)
 • Školský atlas - geografia pre stredné školy, Vojenský kartografický ústav, Harmanec, 2002
 • Školní atlas dnešního světa, Terra, Praha (rôzne vydania)
 • Velký atlas světa, Geodetický a kartografický podnik, Praha (rôzne vydania)

PUBLIKÁCIE

 • Global Change, Geomedia, Praha, 1997
 • Anatómia Zeme, Mladé letá, Bratislava, 1988
 • Kronika Zeme, Fortuna print, Bratislava, 1995
 • Lexikon Zemí, Fortuna print, Praha, 3 vydania
 • Státy a území světa, Libri, Praha, 3 vydania
 • Zem, Ikar, Bratislava, 2004
 • Človek, Ikar, Bratislava, 2005
 • Vesmír, Ikar, Bratislava, 2006
 • Oceán, Ikar, Bratislava, 2007
 • Rekordy - celá edícia, Mapa Slovakia, Bratislava
 • Encyklopedie Zeměpis světa, Columbus, Praha, 1994
 • Divy sveta, Ikar, Bratislava, 2000
 • Poklady sveta, Ikar, Bratislava, 6 zv., 2001 - 2002

PERIODIKÁ

PROGRAMY

 • Microsoft Encarta Premium (rôzne verzie)
 • Google Earth (podrobné mapy jednotlivých častí Zeme)
 • Google Panoramio (obrovská databáza fotografií jednotlivých miest Zeme)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori