Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vedecká knižnica 2010Dňa 11. 10. 2010 sa dve triedy piateho ročníka osemročného štúdia a následne dňa 14. 10. 2010 dve triedy prvého ročníka štvorročného štúdia vybrali na exkurziu do Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Približne stovka žiakov mala tak možnosť, mnohí po prvýkrát, zavítať do priestorov tejto bázeň vzbudzujúcej inštitúcie. Prezreli si požičovňu, kde sa oboznámili s históriou knižnice i jej systémom, naučili sa pracovať v klasickom aj v elektronickom katalógu. Nezablúdili len do priestorov študovne či čitárne, ale aj do oddelenia americkej a britskej literatúry.

Tu všade mali študenti možnosť získať informácie od erudovaných a ochotných pracovníkov knižnice, ktorí odpovedali na ich zvedavé otázky. Prešli sa priestormi knižnice, nazreli do starých encyklopédií či najnovších čísel časopisov. Prekvapila ich možnosť zapožičania aj CD, DVD či  klasických VHS-iek so súčasnou hudobnou či filmovou produkciou.

V rámci exkurzie využili študenti príležitosť navštíviť aj oddelenie nemeckej literatúry na Pribinovej ulici, kde má sídlo Inštitút J. W. Goetheho. Prezreli si výstavu fotografií a dokumentov zameranú na históriu letectva v našom meste, požičovňu i študovňu knižnice. Aj tu sa stretli s ochotnými pracovníkmi, ktorí im všetko podrobne vysvetlili.

Ak exkurzia do ŠVK v praxi  presvedčila študentov o pravdivosti teoretického tvrdenia o tom, že  nie je možné vedieť všetko, ale je nevyhnutné vedieť, kde to nájsť, tak môžeme smelo konštatovať, že do bodky splnila svoj účel.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori