Gymnázium, Alejová 1, Košice

Aktuality


OBČIANSKA NÁUKA
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
  • Posledný novembrový týždeň sa naši maturanti, ktorí majú záujem o štúdium práva zúčastnili na Právnickej fakulte v Košiciach simulovaného rozhodcovského konania v oblasti obchodného práva. Potešilo nás, že do záverečného finále študentov práva sa dostal aj náš bývalý žiak, študent 5. ročníka PF v Košiciach, Dušan ROSTÁŠ.


ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
  • Dňa 22. 03. 2011 sa uskutočnila beseda s pánom Martinom MENŠÍKOM (Nadácia F. H. HAYEKA) na tému LIBERALIZMUS V EKONOMIKE.
  • (fotodokumentácia)
  • Dňa 11. 3. 2011 sa uskutočnila beseda s pani Sylviou KRÁLOVOU, ktorá zastupuje mimovládnu organizáciu FENESTRA. Prednáška bola zameraná na problematiku násilia páchaného na ženách. Cieľom bolo predovšetkým oboznámiť dievčatá s možnosťami kontaktovania tejto organizácie v prípade potreby. Prednášky sa zúčastnili dievčatá z III. A, VI. OA a VII. OA.
  • Dňa 18. 02. 2011 sa na našej škole uskutočnila  prednáška na tému OBČAN PRE SPOLOČNOSŤ. S problematikou správy spoločnosti, verejných financií a EÚ študentov bližšie informoval náš absolvent Roman FRNČO, v súčasnosti študent IV. ročníka Právnickej fakulty v Košiciach.


ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

  • V rámci predmetu náuka o spoločnosti sa uskutočnila v decembri 2008 OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV. Víťaz školského kola, žiak oktávy A Martin MANDUĽÁK, postúpil do krajského kola.
  • Krajské kolo OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV sa uskutočnilo 5. februára 2009 a Martin MANDUĽÁK opäť uspel. Zo  43 účastníkov olympiády skončil na 5. - 6. mieste. Postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v marci.
  • 16. februára 2009 sa na našej škole uskutočnila beseda s politológom Ivom SAMSONOM na tému Bezpečnostná politika Európskej únie. Besedy sa zúčastnili študenti oktávy B a 4. A.
  • 4. marca 2009 sa uskutočnila prednášku z ekonómie a ekonomiky CENA ŠTÁTU pod záštitou spoločnosť INESS.
  • Dňa 12. marca 2009 sa žiaci oktáv, 3. A a 4. A zúčastnili prednášky a diskusie s Magdou VÁŠÁRYOVOU na tému: SLOVENSKO A ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ EURÓPY.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori