Gymnázium, Alejová 1, Košice

Let do vesmíru 
Literárna a výtvarná súťaž pri príležitosti 50. výročia letu prvého človeka do vesmíru.
Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných a stredných škôl, špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl a škôl s výtvarným a umeleckým zameraním.

Témy:
1.    Čo viem o vesmíre?
2.    Slovenský kozmonaut vo vesmíre
3.    Veda a vesmír
4.    Život na iných planétach
5.    Moje stretnutie s Marťankami
6.    Sen o vesmíre
7.    Vesmír o 100 rokov

Podmienky súťaže:

Literárne práce:
Literárne útvary: poézia – báseň v rozsahu 20 veršov, próza v rozsahu A4 – úvaha, rozprávanie, opis

Literárne a výtvarné práce budú zaradené podľa veku súťažiacich do kategórií:

1.    kategória – 1. stupeň ZŠ
2.    kategória – 2. stupeň ZŠ
3.    kategória – študenti SŠ
4.    kategória – školy s výtvarným a umeleckým zameraním
5.    kategória – špeciálne školy

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.

Pri hodnotení prác sa budú rešpektovať aj typy škôl (všeobecné, umelecké, špeciálne). Autori najlepších literárnych a výtvarných prác budú pozvaní na slávnostné podujatie, kde im budú odovzdané ceny a diplomy.ŠKOLSKÝ ROK: 2010/2011


Pri príležitosti 50. výročia letu prvého človeka do vesmíru bola vyhlásená literárna a výtvarná súťaž pod názvom LET DO VESMÍRU. V tejto súťaži žiaci Kinga DOBÓOVÁ, Katarína MAKÓOVÁ a Kristián SZEMAN v kategórii – študenti SŠ: POÉZIA získali 1. miesto, Michaela OVSENÍKOVÁ 2. miesto a Silvia BREZOVSKÁ Čestné uznanie za originalitu.VÍŤAZNÉ PRÁCE


Silvia BREZOVSKÁ, žiačka II. A triedy: Moje stretnutie s Marťankami

Kinga DOBÓOVÁ, žiačka II. A triedy: Život na inej planéte

Katarína MAKÓOVÁ, žiačka II. A triedy: Sen o vesmíre

Michaela OVSENÍKOVÁ, žiačka II. A triedy: Sen o vesmíre

Kristián SZEMAN, žiak II. A triedy: Život na inej planéteFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori