Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematická olympiáda

SÚŤAŽE

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

 

Termíny 65.ročníka Matematickej olympiády pre školský rok 2017/2018:

KATEGÓRIA Z6, Z7, Z8

 • domáce kolo: 28. 02. 2018
 • obvodné kolo: 17. 04. 2018

KATEGÓRIA Z9

 • domáce kolo: 11. 12. 2017
 • obvodné kolo: 24. 01. 2018
 • krajské kolo: 27. 03. 2018

KATEGÓRIA B a C

 • domáce kolo: 19. 01. 2018
 • školské kolo: 30. 01. 2018
 • krajské kolo: 10. 04. 2018

KATEGÓRIA A

 • domáce kolo: 04. 12. 2017
 • školské kolo: 12. 12. 2017
 • krajské kolo: 16. 01. 2018
 • celoštátne kolo: 18. – 21. 03. 2018
 • IMO: 04. – 14. 07. 2018 Rumunsko, Kluž

Matematická olympiáda je najstaršia súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá vznikla v roku 1951. Pri jej zrode stál vynikajúci český matematik svetového mena akademik Eduard ČECH a významný slovenský matematik akademik Jur HRONEC. Počas ďalších rokov sa Matematická olympiáda rozvíjala, rástol jej vplyv na učiteľov a žiakov. Matematická olympiáda má pevné miesto pri rozvíjaní matematického nadania žiakov.

Pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia je súťaž rozdelená do kategórií:

 • Z6 (príma)
 • Z7 (sekunda)
 • Z8 (tercia)
 • Z9 (kvarta)


V domácom kole žiaci riešia 6 zadaných úloh. Najlepší postupujú do obvodného kola, v kategórii Z9 potom aj do krajského kola. V obvodnom kole kategórie Z6, Z7, Z8 riešia žiaci 3 úlohy počas 2 hodín. V kategórii Z9 majú na vyriešenie 4 úloh 4 hodiny. Každá úloha je hodnotená 6 bodmi. Riešiteľ, ktorý získa polovicu možného počtu bodov, sa stáva úspešným riešiteľom.

Pre žiakov vyšších ročníkov sú určené kategórie:

 • C (kvinta a I. ročník štvorročného štúdia)
 • B (sexta a II. ročník štvorročného štúdia)
 • A (septima a oktáva a III. a IV. ročník štvorročného štúdia)
 • Žiak môže súťažiť aj v ľubovoľnej vyššej kategórii.


Súťaž má tri kolá: domáce, školské a krajské. Domáce kolo prebieha podobne ako u nižších kategórií. V školskom kole riešia žiaci počas 4 hodín 3 úlohy, každú za 6 bodov. Riešiteľ, ktorý získa aspoň 10 bodov, sa stáva úspešným a postupuje do krajského kola. V krajskom kole rieši počas 4 hodín 4 úlohy, každú za 6 bodov. Úspešným riešiteľom sa stáva opäť ten, kto dosiahne aspoň 10 bodov. Najlepší riešitelia krajského kola kategórie A postupujú do celoštátneho kola, kde súťažia dva dni po 4 hodiny a riešia dve trojice úloh. Z víťazov tohto kola sa vyberá družstvo SR na Medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO) a Stredoeurópsku olympiádu (MEMO).

Do riešenia MO sa u nás zapája veľké množstvo žiakov. Riešenie úloh si vyžaduje dôkladnú odbornú prípravu, osobitne u vyšších kategórií. Žiaci sa venujú riešeniu zložitých matematických úloh v rámci nepovinného predmetu cvičenia z matematiky, ale často aj na úkor svojho osobného voľna pri súkromných konzultáciách s učiteľmi alebo aj medzi sebou navzájom. Robia tak niečo navyše, rozvíjajú svoj talent a získavajú nové skúsenosti.

Všetky informácie o tejto súťaži, termíny, zadania a poradia nájdete na www.skmo.sk

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY NAŠEJ ŠKOLY

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO):

 • 1998 – František KARDOŠ – strieborná medaila (Taiwan)
 • 2007 – Tomáš RUSIN – bronzová medaila (Vietnam)
 • 2010 – Martin VODIČKA – zlatá medaila (Kazachstan)
 • 2011 – Martin VODIČKA – strieborná medaila (Holandsko)
 • 2011 – Matúš STEHLÍK – bronzová medaila (Holandsko)
 • 2012 – Martin VODIČKA – zlatá medaila (Argentína)
 • 2013 – Martin VODIČKA – strieborná medaila (Kolumbia)

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO):

 • 2014 – Henrieta MICHEĽOVÁ - 4. miesto v súťaži družstiev
 • 2015 – Henrieta MICHEĽOVÁ - účasť
 • 2017 - Samuel KRAJČI - čestné uznanie

Celoštátne kolo MO – víťazi:

 • 1997/1998 – František KARDOŠ
 • 2005/2006 – Jakub BERAN
 • 2006/2007 – Tomáš RUSIN
 • 2009/2010 – Martin VODIČKA
 • 2010/2011 – Martin VODIČKA
 • 2011/2012 – Martin VODIČKA
 • 2012/2013 – Martin VODIČKA
 • 2014/2015 - Katarína KRAJČIOVÁ
 • 2014/2015 - Henrieta MICHEĽOVÁ


Krajské kolo kategórie Z9 – 1. miesto:

 • 1994/1995 – Martin HRIŇÁK
 • 2007/2008 – Martin VODIČKA
 • 2008/2009 – Martin VODIČKA
 • 2013/2014 – Samuel KRAJČI
 • 2014/2015 - Samuel KRAJČI, Filip CSONKA, Viktória BREZINOVÁ
 • 2016/2017 - Jakub FARBULA, Lenka HAKE

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori