Gymnázium, Alejová 1, Košice

Verejná zbierka zameraná na rekonštrukciu chemického laboratóriaVážení rodičia, milí absolventi a priatelia!

Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice organizuje

verejnú zbierku na rekonštrukciu chemického laboratória.

Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 801-2018-033134 a prebieha v termíne od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019.

Od roku 2010 sa vedeniu školy aj za pomoci Rady rodičovského združenia podarilo postupne zrekonštruovať všetky vnútorné priestory gymnázia. Ostala len jedna učebňa - chemické laboratórium, ktoré je už veľmi zastarané. Zriadila ho ešte SPŠ hutnícka pred polstoročím.Nečudo, že dnes sa už nábytok rozpadáva, rozvody plynu fungujú len na dvoch stoloch, výlevky sú popraskané...
Finančné prostriedky zo zbierky sa použijú na rekonštrukciu rozvodov plynu, vody a elektriny, na nákup nových laboratórnych stolov a nábytku a na výmenu podlahy. Odhadované náklady na rekonštrukciu sú až 20 000 €, preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc.


Ako môžete prispieť?

a) Zaslaním príspevku na účet zbierky:
  • Tatra banka IBAN: SK84 1100 0000 0029 4905 6042
  • Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a pridať triedu (rodičia) alebo rok ukončenia štúdia (absolventi).

b) Príspevkom do stacionárnych pokladničiek:
  • Pokladnička č. 1 – vrátnica školy
  • Pokladnička č. 2 – sekretariát školy

Výška príspevku záleží len od vášho rozhodnutia. Aj 20 € poteší, 100 € pomôže...

Naša vízia? Moderné laboratórium, v ktorom bude radosť zažiť chémiu!Ilustračné foto prevzaté z https://ites.sk


Za všetkých žiakov a zamestnancov školy Vám vopred srdečne ďakujeme.PhDr. Ľubomír Sobek, v.r.                                                                                                                                             Ing. Zlata Radvánska, v.r.
         riaditeľ školy                                                                                                                                                            predsedníčka RRZ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori