Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolventi


Za uplynulých viac ako 25 rokov školu
opustilo 1817 ABSOLVENTOV. Sú medzi nimi absolventi štvorročného všeobecného štúdia, väčšinu z nich však tvoria absolventi osemročného štúdia so zameraním na matematiku. Sme právom hrdí hlavne na tých, ktorí okrem výborných študijných výsledkov úspešne reprezentovali naše gymnázium na olympiádach, súťažiach a v projketoch. Vďaka obdivuhodným výsledkom týchto študentov sa naša škola zviditeľnila na celoslovenskom i medzinárodnom fóre.

 
oktáva - RNDr. Mária VELEBNÁ, 4. A - RNDr. Marián MACKO
4. A - PaedDr. Jozef ČERVEŇÁK
4. A - RNDr. Janka SUŠILOVÁ, 4. B - PhDr. Elena VARGOVÁ, 4. C - RNDr. Anna IHNATKOVÁ, 4. D - PaedDr. Helena MORHÁČOVÁ
4. A - Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori