Gymnázium, Alejová 1, Košice

Miroslav DANIŠ a Branislav SUŠILAV decembri 2018 naše pozvanie prijali Miroslav DANIŠ a Branislav SUŠILA, ktorí v preplnenej aule porozprávali súčasným študentom o počiatkoch podnikania v rámci projektu Výchova k podnikaniu (Enterprise Education), ktorý sa naplno realizoval v rokoch 1992 – 1996.

Zaspomínali si, ako prácou a skúsenosťou pomaly prenikali do tajomstiev podnikania. Na vlastnej koži skúšali, ako chutí podnikanie a čo všetko so sebou prináša. Podniky mladých mali všetko, čo takéto firmy majú mať. Podnikateľský plán, registráciu, výkonného, finančného, personálneho i odbytového riaditeľa, propagáciu. V škole fungoval živnostenský úrad, daňový úrad i banka. Vyrábalo sa aj predávalo.

Po niekoľkomesačnej tvrdej práci nastal čas likvidácie jednotlivých firiem. Bolo treba vypracovať správu o celom priebehu gazdovania i o hospodárskom výsledku. Všetky podniky si počínali veľmi dobre a ich snaha bola korunovaná úspechom a získaním certifikátu o absolvovaní projektu Výchovy k podnikaniu.

Veľký úspech dosiahol v školskom roku 1995/1996 podnik mladých Tritop. Šéfoval mu šestnásťročný riaditeľ Martin PČOLA a jeho členmi boli aj Miroslav DANIŠ a Branislav SUŠILA.
Práve táto firma reprezentovala po prvýkrát Slovenskú republiku na 6. ročníku celoeurópskej súťaže o najlepší podnik mladých. Súťaž sa konala v belgickom Liege a prebiehala v anglickom jazyku. Konkurencia bola veľká, ale o to väčšia ich radosť, keď sa dozvedeli, že súťaž vyhrali.

Čo zanechalo štúdium v mysliach žiakov zapojených do projektu? Najvýstižnejšie to vyjadril Branislav SUŠILA, člen najúspešnejšieho podniku mladých Tritop:

„Teraz už viem, že podnikanie je v podstate ťažká práca, aj keď si niekto myslí, že podnikať dokáže každý a navyše to ešte aj dobre vynáša. Venoval som podnikaniu takmer všetok voľný čas a máločo mi ostávalo na záľuby, zábavu. Tie som musel odsunúť, ak som chcel, aby moja práca bola dobre vykonaná.“


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori