Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pikomat

SÚŤAŽE


 KOREŠPONDENČNÉ SEMINÁRE

 

Pikomat

Pikomat je matematický korešpondenčný seminár určený pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom.
Pre Pikomat 7 – Pikomat 9 sú počas školského roka organizované vždy dve časti - zimná a letná. V každej časti Pikomatu sú 3 série po 5 úloh samostatne.
V Pikomate 5 – Pikomate 6 sú 4 série po 5 úloh, ktoré riešitelia dostávajú poštou domov.
Vyvrcholením súťaže je sústredenie, na ktoré sú pozvaní najúspešnejší riešitelia. Na sústredení riešitelia prežijú mnoho nezabudnuteľných chvíľ s organizátormi a so svojimi najväčšími konkurentmi. Naučia sa tam veľa zaujímavých vecí z matematiky a získajú nových priateľov. Seminár organizuje nezisková organizácia P-MAT.

www.p-mat.sk/pikomat/

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori