Gymnázium, Alejová 1, Košice

Košický matboj 2013

AKTUALITY

 

Dňa 25. 10. 2013 sa družstvá našej školy zúčastnili matematickej súťaže KOŠICKÝ MATBOJ, ktorú  organizuje združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Najlepšie obstálo družstvo našej školy v zložení Martin RAPAVÝ, Katarína KRAJČIOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ, ktoré skončilo na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!

Výsledky na http://seminar.strom.sk/matboj/starematboje/2013/PorDruz.htm

fotodokumentácia

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori