Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  31
  DEC
  V angličtine sme výborne uspeli ...
  Mesiace december a január boli bohaté na súťaže v anglickom jazyku. Naši žiaci opäť nesklamali a umiestnili sa na vynikajúcich miestach.

  celoslovenské kolo Shakespeare Memorial
  1. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty


  okresné kolo v Olympiáde z anglického jazyka

  1. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty
  1. miesto: Nina SEKERÁKOVÁ, žiačka sexty B
  2. miesto: Martin MIKUŠÁK, žiak septimy B
  2. miesto: Daniela SWALES, žiačka kvinty B

  Srdečne blahoželáme!
  31
  DEC
  Aj v nemčine sa nám darilo ...
  Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné výsledky v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

  KATEGÓRIA 1B
  2. miesto: Jakub PROCIVŇÁK, žiak kvarty, postup do krajského kola
  3. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty

  KATEGÓRIA 2A
  1. miesto: Bruno BOCZEK, žiak sexty B, postup do krajského kola
  3. miesto: Mária HODYOVÁ, žiačka sexty B

  KATEGÓRIA 2B
  1. miesto: Kateryna DUDUKA, žiačka IV. A, postup do krajského kola

  Našim skvelým reprezentantom blahoželáme a postupujúcim držíme palce!
  31
  JAN
  Školské kolo Matematickej olympiády kategórie C
  Koncom januára 2023 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie C. Máme 17 úspešných riešiteľov, ktorí si tak zabezpečili účasť v krajskom kole. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
  Postupujúci žiaci sú: Oliver SEMAN (kvinta B), Janka URBÁNOVÁ (kvarta), Michal VODIČKA (kvarta), Michal FERDINANDY (kvarta), Boris KÖRÖŠ (kvarta), Martin ANTOŠ (kvinta A), Ester SZABARIOVÁ (kvinta A), Ema HUDÁKOVÁ (kvinta A), Michal KATRIŇÁK (kvinta A), Veronika JAKABOVÁ (kvinta B), Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A), Nina SLUKOVÁ (kvinta A), Teodor BARČA (kvinta A), Artur PANKUCH (kvinta A), Michal PETRIČKO (kvinta A), Ján STUPÁK (kvinta B), Jakub ČANÍK (kvinta A).
  31
  JAN
  Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B
  Koncom januára 2023 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie B. Máme 11 úspešných riešiteľov, ktorí si tak zabezpečili účasť v krajskom kole. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
  Postupujúci žiaci sú: Oliver SEMAN (kvinta B), Richard VODIČKA (sexta A), Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A), Matúš LIBÁK (sexta A), Leo OROS (sexta A), Veronika VODIČKOVÁ (sexta A), Bruno BOCZEK (sexta B), Ondrej KRÁLIK (sexta A), Lívia HÚDEKOVÁ (sexta B), Richard ČUBA (sexta B), Samuel TORHÁNY (sexta A).
  31
  JAN
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A
  Vo februári boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 10. 01. 2023.
  Máme piatich úspešných riešiteľov (čo je tretina zo všetkých úspešných riešiteľov), z toho prvé aj tretie miesto.

  1. miesto získal Matej VASKY (oktáva C),
  3. miesto získal Richard VODIČKA (sexta A),
  4. miesto získal Matúš LIBÁK (sexta A),
  8. miesto získal Martin ŠMILŇÁK (septima B),
  12. miesto získala Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A).

  Všetkým srdečne blahoželáme!

  Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A
  27
  DEC
  Prvenstvo v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko
  Dňa 27. 01. 2023 sa realizovalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko – v ktorom našu školu reprezentoval Ladislav KLIMENT z triedy príma A.

  Svojím pôsobivým umeleckým prednesom si porotu získal natoľko, že v najsilnejšej 3. kategórii získal prvenstvo a priamy postup do krajského kola.

  Lackovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia!
  27
  JAN
  Návšteva Ortodoxnej synagógy a Galérie Ľudovíta Felda
  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si pripomenuli naši tretiaci a septimáni v Ortodoxnej synagóge a Galérii Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici.

  27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau, symbol najväčšej hrôzy a zverstiev 2. svetovej vojny.

  Preto sa aj my pripájame k výzve #weremember aby sme nezabudli!
  Deň bez tašiek potvrdil, že Alejáci sú veľmi kreatívni.

  Ďakujeme Školskému parlamentu za výborne pripravenú akciu.
  22
  DEC
  Poďakovanie
  V tomto predvianočnom čase sa naša škola opäť zapojila v spolupráci s OZ MAJÁK NÁDEJE do charitatívneho predaja výrobkov. Pre potreby rodín v núdzi sa nám podarilo vyzbierať 717 €. Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným zamestnancom, žiakom i rodičom.

  Znenie listu
  V dňoch 16. – 17. 12. 2022 absolvovali študenti našej školy už tradičnú predvianočnú exkurziu pod názvom „Advent vo Viedni“. Po ťažkých pandemických rokoch sme mali opäť možnosť okúsiť ako vyzerá, chutí a vonia rakúska metropola. Vďaka skvelému sprievodcovi sme sa oboznámili nielen s históriu hlavného mesta nášho juhozápadného suseda, ale dozvedeli sme sa zaujímavosti aj z oblasti kultúry, politiky, gastronómie a úplne bežného života Viedenčanov.
  Dňa 15. 12. 2022 sa uskutočnila súťaž SPELLING BEE CONTEST 2022. Je to súťaž v hláskovaní anglických slov a realizujeme ju pre vybraných žiakov z tried príma a sekunda. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov a najlepšie si s komplikovanými anglickými slovami poradili nasledovní žiaci:


  1. miesto: Hoang Long Jakub NGUYEN HUU (príma A)
  2. miesto: Michaela OVČIARKOVÁ (sekunda A)
  3. miesto: Daniel NADZON (sekunda B)

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
  15
  DEC
  Víťazi školského kola Olympiády v ruskom jazyku

  Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola 51. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo 15. 12. 2022 v aule našej školy.  KATEGÓRIA A1

  1. miesto: Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka sekundy B
  KATEGÓRIA A2
  1. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A
  KATEGÓRIA B2
  1. miesto: Peter NEDBÁLEK, žiak oktávy B

  Srdečne blahoželáme a víťazom želáme úspešné zvládnutie krajského kola.
  Dňa 14. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou v tomto školskom roku je „Svet prírody“.
  V krajskom kole v januári 2023 sa naša škola predstaví v piatich kategóriách. V kategórii SŠ vystúpia ostrieľané víťazky celoslovenských kôl v predchádzajúcich ročníkoch súťaže Petra PSOTOVÁ s prózou (septima A) a Olívia GAÁLOVÁ s poéziou (sexta B).
  V kategórii ZŠ nás budú reprezentovať talentovaní mladší žiaci - Julka ŠOGANIČOVÁ s poéziou (tercia B), Tamarka DRANČÁKOVÁ s poéziou (sekunda B) a Peter ĎURICA s prózou (sekunda A).
  Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
  Dňa 13. 12 2022 boli zverejnené výsledky Internetovej Matematickej olympiády, ktorej sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnilo 200 tímov z Česka a Slovenska. Spomedzi šiestich našich zúčastnených tímov najlepšie dopadli nasledujúce tri:
  9. miesto: Richard VODIČKA, Matúš LIBÁK, Ondrej KRÁLIK, Leo OROS, Juraj KRAMÁR, Veronika VODIČKOVÁ, Abigail BEBLAVÁ (sexta A)
  22. miesto: Matej VASKY, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA, Tomáš PROKS, Jakub ĽUPTÁČIK, Adam VLČEK (oktáva C)
  33. miesto: Michal KATRIŇÁK, Jakub ČANÍK, Teodor BARČA, Eva KRAJČIOVÁ, Artur PANKUCH, Rastislav HRUBÝ, Michal PETRIČKO (sexta A)

  Srdečne blahoželáme!
  Celkové výsledky sú zverejnené na stránke: https://mathing.fme.vutbr.cz/aktualni/vysledky
  Dňa 13. 12. 2022 sa uskutočnilo už 11. kolo online súťaže Attomat. Tentokrát sa súťaže v riešení logických úloh zúčastnilo vyše 200 žiakov a študentov.
  09
  DEC
  MaCHeR
  Dňa 9. 12. 2022 sa žiaci karty zúčastnili matematicko-chemickej online súťaže MaCHeR. Z 255 dvojčlenných tímov z celého Slovenska sa umiestnili na 8. mieste Janka URBÁNOVÁ - Jakub PROCIVŇÁK a na 11. mieste Michal VODIČKA - Boris KÖRÖŠ. Prvých 20 tímov postupuje do 2. a 3. kola, ktoré sa bude konať v Martine.

  Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!
  V piatok 09. 12. 2022 sa na pôde našej školy konala matematická súťaž družstiev Lomihlav 2022 pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií osemročného štúdia. Všetky tri naše družstvá si počínali vynikajúco, získali 1., 3. a 7. miesto.
  • 1. miesto: Jakub HORVÁTH, Boris KÖRÖŠ, Janka URBÁNOVÁ, Michal VODIČKA z kvarty
  • 3. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, Lukáš HÚDEK, Tomáš SAKSUN, Daniel Ryan TAKÁČ z tercie A
  • 7. miesto: Maxim BOCZEK, Michal FERDINANDY, Tomáš GELETKA, Andrea KAVČIAKOVÁ z kvarty
  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://matik.strom.sk/media/uploads/poradie_export_2.pdf
  Dňa 08. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci prím až tercií.
  V kategórii P6 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  1. miesto získal Martin FEDOROČKO (príma A),
  2. miesto získal Richard SEMANIŠIN (príma A),
  3. miesto získala Michaela URDOVÁ (príma B).

  V kategórii P7 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  1. miesto získal Lukáš GAY (sekunda A),
  2. miesto získal Damián SEMAN (sekunda B),
  3. miesto získali Dorian KORČEK a Dávid KOSTURA (sekunda A).

  V kategórii P8 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  1. miesto získal Daniel Ryan TAKÁČ (tercia A),
  2. miesto získali Tomáš SAKSUN a Lukáš KOSTÍK (tercia A).

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Vo štvrtok 08. 12. 2022 sa v Brne uskutočnilo Grandfinále majstrovstiev škôl v piškvorkách v kategórii Junior. Prebojovalo sa doň 29 tímov z Česka a 3 tímy zo Slovenska. Náš tím z kvarty v zložení Tomáš GELETKA, Michal FERDINANDY a Rodan LEVICKÝ sa v každom kole prekrížikoval a prekrúžkoval na lepšiu pozíciu, aby napokon v silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
  08
  DEC
  Víťazstvo v celoslovenskom kole Shakespeare´s Memorial
  Dňa 08. 12. 2022 sa v Zichovom paláci v Bratislave konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. Naša Janka URBÁNOVÁ z kvarty s úryvkom z knihy Matilda od Roalda Dahla získala krásne 1. miesto v kategórii žiakov ZŠ (próza). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori