Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  07
  DEC
  Krajské kolo v stolnom tenise dievčat
  Dňa 07. 12. 2017 tím našich žiačok obsadil pekné 4. miesto v krajskom kole v stolnom tenise dievčat. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 06. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese prózy Šaliansky Maťko.
  06
  DEC
  Mikuláš na Alejke
  Dňa 06. 12. 2017 Žiacka školská rada pripravila tradičnú školskú akciu Mikuláš v škole. Každoročne sú to príjemne strávené chvíle pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Mikuláš, anjel a čert prišli medzi žiakov a učiteľov počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny. Rozdali mikulášske balíčky a sladké odmeny pre žiakov v mikulášsko - vianočnom oblečení.
  06
  DEC
  Regionálne finále DŠS vo florbale chlapcov
  Dňa 06. 12. 2017 sme v regionálnom finále DŠS vo florbale chlapcov získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme víťaznému tímu!
  29
  NOV
  PRO EDUCO
  V dňoch 29. 11. - 30. 11. 2017 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi prezentovali našu alma mater na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP 61 v Košiciach.
  25
  NOV
  S Krížom - krážom do Vysokých Tatier
  Dňa 25. 11. 2017 sa členovia krúžku Krížom - krážom zúčastnili výletu do Vysokých Tatier, kde v krásnom počasí vyšli na Solisko.
  24
  NOV
  Technika kolem mne, 2017
  Náš žiak Bruno BOCZEK získal krásne 4. miesto za snímok Na návšteve vodojemov v súťaži Technika kolem mne 2017, ktorá sa konala 24. 11. 2017 v Prahe. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnil 6. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Už štvrtýkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Zvládli sme to veľmi dobre nielen organizačne, ale aj súťažne.
  Dňa 24. 11. 2017 na našu alma mater zavítali vzácni hostia z Technickej univerzity v Košiciach - prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. a študentka doktorandského štúdia Marina Kyslytsyna z Ústavu metalurgie Hutníckej fakulty.
  Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B.
  Víťazom sa stal Martin NEMJO (kvinta A), ktorý bude našu školu reprezentovať v krajskom kole.
  Dňa 21. 11. 2017 sa žiaci II. A triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí v priestoroch SAV so sídlom na Watsonovej ulici v Košiciach. Pracovníci Ústavu materiálového výskumu pripravili pre návštevníkov bohatý program.
  Dňa 20. 11. 2017 sa víťazi školského kola v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Memorial zúčastnili krajského finále súťaže. Pre školu získali jedno druhé, tri tretie a jedno šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
  Slávnostné prijatie prvákov štvrročného štúdia do cechu študentského sa nieslo v duchu Noci oskarov. Noci bohatej na zaujímavý program, pôsobivé a žánrovo pestré hudobno-tanečné vystúpenia. K dobrej nálade prispela tradičná diskotéka i zaujímavá tombola. IMATRIKULÁCIA 2017 sa uskutočnila dňa 15. 11. 2017 v príjemných priestoroch GES KLUBU na Novomeského 13 v Košiciach.
  Dňa 16. 11. 2017 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
  Dňa 16. 11. 2017 sme zorganizovali jedenásty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnili sa jej štyri tímy zo základných škôl z Košíc a dvanásť tímov zo základných škôl z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka. Pri vyhodnotení si prvenstvo medzi košickými školami odniesla ZŠ Kežmarská 28. Medzi školami z okresu Košice - okolie sa najlepšie umiestnila ZŠ Malá Ida. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. a 15. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo 47 žiakov v štyroch kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa stalo 19 žiakov a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do obvodného kola. To by sa malo uskutočniť v januári 2018. Všetkým srdečne blahoželáme! Postupujúcim žiakom želáme veľa úspechov v obvodnom kole.
  Dňa 13. 11. 2017 sa žiaci školy stretli v učebni geografie, aby v školskej geografickej súťaži Zápisky z prázdnin predstavili formou prezentácie a so zaujímavým komentárom miesta, ktoré v priebehu uplynulých prázdnin navštívili a na ktoré radi spomínajú.
  Aj tento rok sa 10. 11. 2017 konala dejepisná súťaž trojčlenných družstiev Rok historických výročí 2017. Víťazmi sa stali študenti III. A a druhé miesto obsadilo družstvo kvinty A.
  09
  NOV
  Regionálne finále DŠS v stolnom tenise dievčat
  V regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v stolnom tenise dievčat sme dňa 09. 11. 2017 získali krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo oblastné kolo 10. ročníka Majstrovstiev škôl v piškvorkách. V silnej konkurencii 18 tímov našu školu reprezentovali štyri družstvá, ktoré pre školu získali prvé, druhé a štvrté miesto. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori