Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Harry Potter a jeho kamaráti dňa 26. 10. 2017 slávnostne prijali našich primánov do veľkej Alejáckej rodiny. Po úspešnom zvládnutí náročných úloh ich čakala diskotéka so zaujímavou tombolou.
  25
  OKT
  Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu
  V Školských majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu družstiev chlapcov SŠ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 10. 2017, sme sa umiestnili na peknom 4. mieste. Srdečne blahoželáme nášmu súťažnému tímu!
  Odbor školstva Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Magistrátom Mesta Košice, odborom školstva organizoval v dňoch 24. 10. – 25. 10. 2017 v priestoroch telocvične na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach prezentačnú výstavu stredných škôl: "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu".
  Naša žiaci prostredníctvom informačných letákov, posterov, Lego robotov a vlastných skúseností i názorov úspešne prezentovali našu Alejku.
  16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia.
  Dňa 20. 10. 2017 sa uskutočnila medzinárodná súťaž v riešení fyzikálnych úloh v päťčlenných tímoch Náboj FKS, v ktorej naši seniori (Natália TÓTHOVÁ, Štefan JANOČKO, Martin ŠTEVKO, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK) aj juniori (Andrej PANKUCH, Martin POLYÁCSKO, Jakub FARBULA, Tomáš PAVLÍK, Filip BRUTOVSKÝ) získali pekné umiestnenia. Srdečne blahoželáme!
  19
  OKT
  RK stolného tenisu v kategórii chlapcov SŠ
  3. miesto v regionálnom kole stolného tenisu v kategórii družstiev chlapci stredných škôl náš tím dňa 19. 10. 2017 obsadil pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  18
  OKT
  RK stolného tenisu v kategórii dievčat SŠ
  Dňa 18. 10. 2017 naše dievčatá v regionálnom kole stolného tenisu v kategórii družstiev dievčat stredných škôl získali pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 13. 10. 2017 sa konalo krajské kolo súťaže Amavet - Festival vedy a techniky. Odborná porota vybrala z pestrej ponuky 20 najzaujímavejších prác do celoslovenského kola. Tešíme sa, že medzi nimi je i práca Cing, tvorcami ktorej sú Stanislav JOCHMAN zo sexty A a Veronika NEMJOVÁ z tercie B.
  13
  OKT
  RK florbalu chlapcov
  V regionálnom kole florbalu chlapcov sme sa dňa 13. 10. 2017 umiestnili na peknom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 12. 10. 2017 sa študenti našich končiacich ročníkov zúčastnili v spolupráci s Katedrou jazykov Technickej univerzity v Košiciach tretieho multiplikačného podujatia v rámci medzinárodného projektu TALENTED PEOPLE, ktoré bolo spoločným bodom pre vzdelávacie inštitúcie, študentov a spoločnosti.
  12
  OKT
  10. ročník súťaže pIšQworky
  Vo štvrtok 12. 10. 2017 sme školským kolom odštartovali 10. ročník súťaže pIšQworky. Prihlásilo sa osem tímov, do oblastného kola, ktoré bude 09. 11. 2017, však mohli postúpiť len štyri tímy. Postup si vybojovali piškvorkári z kvarty A, kvinty A, sexty A a sexty B, kvinty B a oktávy B.
  10
  OKT
  KK cezpoľného behu v kategórii družstiev
  Dňa 10. 10. 2017 sme v krajskom kole cezpoľného behu v kategórii družstiev študentov v Kysaku vybojovali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 06. 10. 2017 sa žiaci kvarty A a kvarty B zúčastnili exkurzie Krakow a baňa Bochnia. Okrem úžasnej atmosféry Krakowa a jeho dominantného hradu Wawel sa zastavili aj v soľnej bani v Bochnii.
  Dňa 03. 10. 2017 sa žiaci oktáv a sexty B zúčastnili zaujímavej prednášky s bývalou astronautkou z NASA v košickom kine Úsmev.
  Dňa 29. 09. 2017 sa uskutočnil 2. ročník Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde a my, tercia B, sme tam veru nemohli chýbať.
  29
  SEP
  Ambasádorská škola
  Dňa 29. 09. 2017 bola našej škole v priestoroch UK v Bratislave udelená plaketa Ambasádorská škola. Ocenenie sme získali od Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku za aktívne šírenie povedomia o EÚ v školskom roku 2016/2017. Plaketu prevzali Viktória FÁBEROVÁ z kvinty A a Patrik HALÁSZ z kvinty B.
  28
  SEP
  Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh
  Dňa 28. 09. 2017 v rámci 27. ročníka atletickej súťaže Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh sme vďaka Hannah ČEKOVSKEJ, Michalovi KURÁKOVI a Richardovi SLÁMOVI získali v troch kategóriách tri krásne 1. miesta. Srdečne blahoželáme!

  Michaela RUSNÁKOVÁ
  z kvinty A sa z 3. miesta 2. výberového sústredenia, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 22. 09. 2017, prebojovala na medzinárodné kolo Olympiády mladých vedcov IJSO, ktorá sa bude konať v decembri v Holandsku. Srdečne blahoželáme a držíme jej palce!
  Aj tento rok dňa 20. 09. 2017 sa žiaci II. A triedy štvorročného štúdia zúčastnili na 9. ročníku festivalu tvorivosti a spolupráce Mosty bez bariér. Podujatie sa konalo v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

  Dňa 04. 09. 2017, prvýkrát v telocvični školy, bol slávnostne otvorený začiatok školského roka 2017/2018. Slávnostný príhovor predniesla zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori