Gymnázium, Alejová 1, Košice

Medzinárodné kolo Olympiády mladých vedcov IJSO


V dňoch 03. – 12. 12. 2017 prebehlo medzinárodné kolo Olympiády mladých vedcov IJSO. Z 1. výberového sústredenia doň postúpilo 9 žiakov, z nich šiesti po 2. výberovom sústredení postúpili do medzinárodného kola tejto súťaže. Michaela RUSNÁKOVÁ z kvinty A po mesiacoch tvrdej prípravy dosiahla výborný úspech, získala bronzovú medailu.

Výsledky môžete nájsť na stránke: http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/3

IJSO je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom). Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť účasti na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu.

Michaela RUSNÁKOVÁ
Michaela RUSNÁKOVÁ
Bronzová medaila
Bronzová medaila

Sponzori