Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  V rámci jesenného účelového cvičenia navštívili našu školu členovia Kynologickej záchrannej jednotky Košice aj s ich štvornohými pomocníkmi. Naši žiaci tak mali výbornú príležitosť oboznámiť sa s ich záslužnou prácou. Ďakujeme veľmi pekne záchranárom za informačne bohaté a zaujímavé kynologické ukážky.
  09
  SEP
  Ladislav Antoži na podujatí Částicová Praha
  V dňoch 05. - 09. 09. 2022 sa žiak našej školy Ladislav ANTOŽI zo septimy A zúčastnil na podujatí „Částicová Praha“.
  Organizátormi bol vybraný spomedzi 32 nadaných študentov z celého Česko – Slovenska. Organizátormi podujatia boli: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Česká fyzikální společnost. Študenti absolvovali program skutočne nabitý prednáškami, exkurziami, workshopmi a prácou v laboratóriách.
  Päť dní študenti pracovali na vlastnom projekte priamo na pracovisku jedného z organizátorov pod vedením vedeckého pracovníka. Výsledky práce študenti prezentovali na internej konferencii.
  08
  SEP
  Adrián Mikolaj - účastník konferencie fyzikov
  V dňoch 5. – 8. 09. 2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnila 26. konferencia slovenských fyzikov, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú slovenskí fyzici z rozličných významných fyzikálnych pracovísk z celého Slovenska.

  V tomto roku bol na konferenciu pozvaný aj účastník medzinárodného Turnaja mladých fyzikov Adrián MIKOLAJ zo septimy B spolu so študentmi Gymnázia Šrobárova Martinom Mičuchom a Martinom Marcinčákom. Študenti v rámci jednej zo sekcií konferencie predstavili riešenia vybraných úloh súťaže. Ich vystúpenie a prácu na riešení náročných úloh tejto medzinárodnej súťaže ocenili účastníci konferencie.
  Slávnostná atmosféra, recitačný a hudobný vstup žiakov, príhovor riaditeľa školy a privítanie primánov a prvákov...

  V tomto duchu sa niesol prvý deň nového školského roka na Magistráte mesta Košice. V užšom triednom kolektíve sa stretli aj triedni učitelia so svojimi žiakmi počas triednických hodín.
  Želáme úspešný a zdraviu prospešný školský rok 2022/2023!
  Tri dni plné súťaží, tanca, smiechu, prekonaných obáv z nových ľudí, ale aj milých či nečakaných zážitkov zažívali na Zelenom brehu v dňoch od 29. - 31. 08. 2022 naši noví primáni.
  Veríme, že nástup primánov do novej školy bude po sústredení o niečo jednoduchší. Tešíme sa na nich.
  Medzinárodný Turnaj mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 15. - 25. 07. 2022 v Temešvári. Slovenské družstvo, ktorého členom bol aj náš žiak Adrián MIKOLAJ zo sexty A, na súťaži za účasti 25 krajín dosiahlo pekné 10. miesto a bronzovú medailu. Adriánovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy i Slovenska.
  V dňoch 06. – 16. 07. 2022 sa uskutočnil v nórskom Oslo 63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO). Je potešiteľné, že po dvoch ročníkoch IMO uskutočnených dištančnou formou mali súťažiaci možnosť zažiť autentickú atmosféru medzinárodnej súťaže uskutočnenej prezenčne.

  Súťaže sa zúčastnilo 589 súťažiacich zo 104 krajín. V šestici slovenských súťažiacich si veľmi dobre počínal aj náš Matej VASKY zo septimy C, ktorý získal bronzovú medailu.
  Z dosiahnutého výsledku sa veľmi tešíme a sme hrdí na Mateja, ktorý svojím zanietením prispel k pozitívnemu zviditeľneniu nielen našej Alejky, ale aj SR v zahraničí.
  V priestoroch auly SOŠA v Košiciach sa dňa 29. 06. 2022 uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.

  Jeho slávnostnú atmosféru umocnil príhovor riaditeľa školy, odovzdávanie vecných odmien najaktívnejším študentom a udelenie ceny Žiak školy za školský rok 2021/2022.

  Žiakmi školy sa stali tí študenti, ktorí svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispeli k šíreniu jej dobrého mena:

  Oliver SEMAN - príma až kvarta
  Matej VASKY - kvinta až septima
  Daniel VARGA - I. až IV. ročník

  Po odovzdaní vecných odmien venovaných Radou rodičovského združenia na pódiu vystúpili členovia nášho divadelného krúžku s impozantne spracovanou, výborne herecky, dramaturgicky a režijne zvládnutou divadelnou hrou Teta na zjedenie.

  Že sa umelecké stvárnenie hry páčilo celému osadenstvu, o tom svedčil i dlhotrvajúci aplauz divákov. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.
  Dňa 20. 05. 2022 sme opäť raz za búrlivého potlesku vyprevadili našich maturantov z tried oktávy A, oktávy B a IV. A na akademický týždeň. Aj keď to ešte stále nebola rozlúčka, na akú sme na Alejke zvyknutí, ústnu maturitnú skúšku už budú musieť zvládnuť v plnej paráde. To im nezabudol pripomenúť ani pán riaditeľ vo svojom slávnostnom príhovore.

  Nechýbalo ani každoročné oceňovanie tých najaktívnejších študentov, či vyhlásenie absolventa roka 2022. Tentoraz sa ňou stala Simona GIBALOVÁ z oktávy B.

  Všetkým maturantom držíme palce a želáme úspešné zvládnutie ústnej maturitnej skúšky!
  Naša vynikajúca recitátorka Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala ďalší významný úspech - vyhrala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v kategórii stredných škôl – prevzatá tvorba v ruskom jazyku.

  Súťaž sa konala 10. júna 2022 v Nitre, kde si zmerali sily víťazi predchádzajúcich dvoch postupových kôl vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na slovenských školách. Naši ruštinári už tretí rok za sebou vybojovali vo finále tejto súťaže pre Košický región prvenstvo.

  Srdečne blahoželáme!
  Dňa 08. 06. 2022 žiaci 3. ročníka a septím v rámci seminára z informatiky navštívili priestory Technickej univerzity Košice, kde sa konala výstava pod názvom 70 rokov TU Košice a prebiehala súťaž WRO - World Robot Olympiad Slovakia 2022.
  Dňa 03. 06. 2022 sa konala celoslovenská súťaž družstiev MAMUT, ktorej sa zúčastnili 15 naši primáni. Spomedzi 53 zúčastnených družstiev sme získali 4., 9. a 19. miesto. Pri organizovaní pomáhali naši žiaci z kvinty A. Všetkým srdečne blahoželáme!
  Z vyše 9000 prihlásených žiakov sa do celoslovenského kola (po krajskom a regionálnom), ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2022 na Trenčianskom hrade, dostalo 60 súťažiacich.
  Našu školu reprezentovali hneď dvaja žiaci: Michal FERDINANDY z tercie (18. miesto) a Oliver SEMAN z kvarty B (20. miesto). Srdečne blahoželáme!
  Dňa 24. 05. 2022 sa žiaci kvárt zúčastnili dejepisnej exkurzie do Údolia smrti.

  Navštívili miesta, kde prebiehali najťažšie boje 2. svetovej vojny na našom území počas Karpatsko-duklianskej operácie.

  Exkurzia pozostávala z návštevy Vyhliadkovej veže na slovensko-poľskej hranici, odkiaľ videli presné miesta bojov, potom sa žiaci presunuli do Údolia smrti a exkurziu ukončili návštevou Vojenského múzea vo Svidníku.
  20
  MÁJ
  Prezentácia firmy Printify 3D v rámci Župných dní

  Členovia našej firmy prezentovali 3D tlač výrobkov.

  20
  MÁJ
  Teta na zjedenie a Župné dni
  V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v rámci Župných dní vystupovalo aj naše školské divadlo. Po úspešnej premiére sme mali skvelú reprízu. Prišli nás podporiť študenti a učitelia nášho gymnázia a pán riaditeľ. Boli sme radi, že prišli aj diváci z ulice. Ďakujeme.
  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. 05. 2022 v Nových Zámkoch.
  Cieľom súťaže bolo formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.
  30. ročník celoslovenskej súťaže priniesol pre našich žiakov vynikajúce umiestnenia: hlavnú cenu a dve čestné uznania. Srdečne blahoželáme!
  18
  MÁJ
  CPSJ

  V dňoch 15. – 18. 05. 2022 sa v Karlove pod Pradědom konalo Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov, ktorého sa zúčastnili šiesti Slováci, medzi nimi Richard VODIČKA z kvinty A. Obsadil pekné 6. miesto v kategórii jednotlivcov a 3. miesto v kategórii družstiev.

  Srdečne blahoželáme!

  Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_CPSJ
  Naši žiaci opäť patrili k najlepším recitátorom v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v krajskom finále súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet.
  Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala 1. miesto a Olívia GAÁLOVÁ 2. miesto. Súťaž prebehla prezenčnou formou v Košiciach pre účastníkov z celého Košického regiónu. Obidvom talentovaným dievčatám srdečne blahoželáme a Petre želáme úspešné celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. 06. 2022 v Nitre.
  06
  MÁJ
  Košice včera a dnes
  Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorú organizuje Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
  Náš tím zo sexty A v zložení Petra PSOTOVÁ, Tomáš HUTŇAN a Martin HLIVKA získali skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori