Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Naši žiaci opäť patrili k najlepším recitátorom v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v krajskom finále súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet.
  Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala 1. miesto a Olívia GAÁLOVÁ 2. miesto. Súťaž prebehla prezenčnou formou v Košiciach pre účastníkov z celého Košického regiónu. Obidvom talentovaným dievčatám srdečne blahoželáme a Petre želáme úspešné celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. 06. 2022 v Nitre.
  06
  MÁJ
  Košice včera a dnes
  Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorú organizuje Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
  Náš tím zo sexty A v zložení Petra PSOTOVÁ, Tomáš HUTŇAN a Martin HLIVKA získali skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 06. 05. 2022 sa na pôde našej školy konala celoslovenská súťaž družstiev MATBOJ. Spomedzi 45 zúčastnených družstiev sa naše štyri družstvá umiestnili na 4., 5., 6. a 13. mieste.

  Uvádzame výsledky našich žiakov:
  4. miesto získali Matej VASKY (septima C), Veronika NEMJOVÁ (septima B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (septima C), Adam PÓŠA (septima B)
  5. miesto získali Ladislav ANTOŽI (sexta A), Jakub BLIŠŤAN (sexta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Adrián MIKOLAJ (sexta A)
  6. miesto získali Richard VODIČKA (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A)
  13. miesto získali Martin ŠMILŇÁK (sexta B), Erik JOCHMAN (sexta B), Richard ČUBA (kvinta B), Bruno BOCZEK (kvinta B)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
  3
  MÁJ
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B
  Dňa 03. 05. 2022 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 05. 04. 2022.

  Na 1. mieste sa umiestnil Martin ŠMILŇÁK zo sexty B.

  Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Ladislav ANTOŽI (sexta A), Richard VODIČKA (kvinta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Tomáš HUTŇAN (sexta A), Erik JOCHMAN (sexta B), Michael KOLESÁR (sexta B), Jakub KUKURA (sexta A), Katarína SEDLÁKOVÁ (sexta A), Ondrej KRÁLIK (kvinta A), Jakub MǗLLER (sexta A).

  Srdečne blahoželáme!

  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=B
  29
  APR
  Turnaj mladých fyzikov
  V dňoch 27. 04. - 29. 04. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže družstiev Turnaj mladých fyzikov. Študenti sexty A Adrián MIKOLAJ, Ladislav ANTOŽI a Jakub MÜLLER vytvorili zmiešané družstvo s dvoma študentami z Gymnázia na Šrobárovej ulici a umiestnili sa na 3. mieste. Adrián a Laco postupujú na sústredenie na medzinárodné kolo. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 29. 4. 2022 sa na pôde našej školy konala matematická súťaž družstiev LOMIHLAV.
  V konkurencii 49 tímov z celého Slovenska všetky naše tri tímy dosiahli vynikajúce umiestnenia, a to prvé, tretie a šieste miesto.
  1. miesto: Oliver SEMAN (kvarta B), Eva KRAJČIOVÁ (kvarta A), Michal VODIČKA (tercia), Janka URBÁNOVÁ (tercia)

  3. miesto:
  Jakub ČANÍK
  (kvarta A), Artur PANKUCH (kvarta A), Boris KÖRÖŠ (tercia), Jakub HORVÁTH (tercia)

  6. miesto:
  Nina HUDÁKOVÁ
  (sekunda A), Daniel Ryan TAKÁČ (sekunda A), Nina SLUKOVÁ (kvarta A), Denis KANDRÁČ (kvarta B)
  Srdečne blahoželáme!
  Dňa 29. 04. 2022 sa uskutočnila premiéra komédie Teta na zjedenie. Divadelný krúžok nášho gymnázia pod vedením Mgr. Márie SADOVSKEJ previedol svoje umenie v Kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice Sever. Na premiére sa zúčastnil aj riaditeľ školy PhDr. Ľubomír SOBEK. Študenti zožali veľký úspech od divákov, ktorí sa dobre bavili.
  Pekný úspech sme zaznamenali aj v tejto súťaži registrovanej na MŠVVaŠ SR:
  1. miesto v tvorbe prezentácie so sprievodným slovom získal žiak sekundy B Radovan JAVORSKÝ, ktorý sa dňa 28. 04. 2022 zúčastnil aj slávnostného odovzdávania cien v Nitre.

  3. miesto dosiahla aj žiačka Veronika KUGLOVÁ z tercie tvorbou animovanej prezentácie.
  Obidvaja boli odmenení hodnotnými cenami a diplomom. Obidvom žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme.
  27
  APR
  Výberové sústredenie Matematickej olympiády kategórie A
  Matej VASKY zo septimy C postupuje z 1. miesta výberového sústredenia na IMO (medzinárodnú Matematickú olympiádu), ktorá sa tohto roku bude konať v nórskom Osle. Srdečne blahoželáme a držíme Matejovi palce!

  Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber
  Dňa 27. 04. 2022 sa študenti zapojení do projektu Erasmus+ zúčastnili exkurzie do Energolandu, ktorý sa nachádza v areáli Atómovej elektrárne Mochovce.
  Dozvedeli sa, aký je proces výroby elektriny, na akom princípe funguje jadrový reaktor a cyklus jadrového paliva.
  Dňa 26. 04. 2022 sa netradične na našej škole konala pre 25 žiakov prím Veľkonočná dvanástka. Primáni sa museli popasovať s dvanástimi úlohami, ktoré pre nich pripravili starší spolužiaci zo septimy A pod vedením Zuzky KUDLÁČOVEJ, a to Karol GRÉK, Hanka LUČANSKÁ, Peter MLATIČEK a Samo TORHÁNY z kvinty A. Pri tom všetkom museli po škole pozháňať množstvo informácií.

  Na prvých troch miestach boli nasledujúce tímy:
  1. miesto: Lenka MOLČÁKOVÁ, Daniela HVIŠČOVÁ, Catherine BIBKOVÁ (príma B)
  2. miesto: Karla KROKOVÁ, Ela VASÍĽOVÁ (príma B)
  3. miesto: Tamara DRANČÁKOVÁ, Lukáš HORVÁTH (príma B)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Dňa 25. 04. 2022 sa uskutočnil 24. ročník celomestskej recitačnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. Našu školu v prednese poézie reprezentovali traja študenti a boli úspešní:

  1. miesto: Amélia KAVOŇOVÁ (sekunda B, ZŠ)
  3. miesto: Veronika KUGLOVÁ (tercia, ZŠ)
  3. miesto: Slavomír BANÍK (oktáva B, stredné školy)

  Okrem diplomov súťažiaci boli odmenení aj knižnými darčekovými poukážkami. Veríme, že ich úspechy zmotivujú aj ďalších žiakov, aby sa na budúci rok prihlásili do tejto súťaže.

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
  25
  APR
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie C
  Dňa 25. 04. 2022 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo 05. 04. 2022.

  Na 1. mieste sa umiestnil Richard VODIČKA z kvinty A.

  Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Ondrej KRÁLIK (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A), Abigail BEBLAVÁ (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Bruno BOCZEK (kvinta B).

  Srdečne blahoželáme!

  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=C
  20
  APR
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9
  Dňa 20. 04. 2022 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9, ktoré sa konalo 29. 03. 2022.

  Na 1. mieste sa umiestnil Oliver SEMAN z kvarty B, 2. miesto získal Michal VODIČKA z tercie.

  Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Eva KRAJČIOVÁ (kvarta A), Nina SLUKOVÁ (kvarta A), Michal KATRIŇÁK (kvarta A), Artur PANKUCH (kvarta A).
  Srdečne blahoželáme.
  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=Z9
  Dňa 12. 04. 2022 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8.
  V kategórii Z6 1. miesto získal Šimon LUKAČÍN z prímy A, 2. miesto získala Natália KLEŠČOVÁ z prímy B a Michaela OVČIARKOVÁ z prímy A.
  V kategórii Z7 3. miesto získal Tomáš SAKSUN zo sekundy A.
  V kategórii Z8 1. miesto získal Michal VODIČKA, 2. miesto získal Michal FERDINANDY, 3. miesto získali Petra KUKUROVÁ, Tomáš GELETKA, Andrea KAVČIAKOVÁ a Janka URBÁNOVÁ, všetci z tercie.
  Srdečne blahoželáme!
  10
  APR
  Celoslovenské kolo Fyzikálnej olympiády
  V dňoch 07. 04. - 10. 04. 2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Náš študent, Adam PÓŠA, zo septimy B je úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme!
  08
  APR
  Purple Comet
  Purple Comet je tímová matematická súťaž určená pre študentov základných a stredných škôl, ktorá sa koná každoročne od roku 2003. Tohtoročného kola sa zúčastnilo rekordných 3998 zaregistrovaných tímov zo 62 krajín. Našu školu reprezentovalo 5 tímov ZŠ a 8 tímov SŠ. Ich umiestnenie v rámci súťaže nájdete: TU
  07
  APR
  Attofyz
  V štvrtok 07. 04. 2022, sa prvýkrát uskutočnila online súťaž Attofyz, od organizátorov súťaže Attomat (Nadácia p-mat).
  Riešili sa logické úlohy s fyzikálnym zameraním. Okrem úloh na pohyb, GPS, elektrické obvody, magnety, lasery, delové gule, sa skladali aj lodičky z papiera. Zapojilo sa 89 študentov z celého Slovenska. Výsledky našich žiakov sa dozviete: TU
  Dňa 06. 04. 2022 sa náš tím v zložení Peťa PSOTOVÁ, Lacko ANTOŽI a Maťo HLIVKA (všetci zo sexty A) zúčastnil krajského kola Dejepisnej súťaže československých gymnázií v priestoroch Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

  Téma bola zaujímavá, ale náročná - 2. svetová vojna na európskych bojiskách. Náš tím sa umiestnil na výbornom 7. mieste.

  V krajskom kole súťažilo 15 tímov a celkovo sa do súťaže zapojilo rekordných 327 gymnázií z Čiech a Slovenska.
  Srdečne blahoželáme!
  Adam VASIĽ (príma B) a Michal VODIČKA (tercia) sa stali víťazmi okresného kola PYTAGORIÁDY v kategóriách P6 a P8.
  Úspešnými riešiteľmi sa stali aj títo žiaci: kategória P6 – Lukáš GAY, Dávid KOSTURA, Dorian KORČEK, Šimon LUKAČIN, Michael DUDÁŠ a Alexander SZÁSZI (všetci príma A), Damián SEMAN, Peter ZIMMERMANN, Jakub FRANKO, Daniela HVIŠČOVÁ, Natália KLEŠČOVÁ, Daniel NADZON a Lenka MOLČÁKOVÁ (všetci príma B), kategória P7 – Andrej SEDLÁK, Lukáš HÚDEK a Daniel Ryan TAKÁČ (všetci sekunda A), Rebeca ŠIMKOVÁ (sekunda B), kategória P8 – Janka URBANOVÁ, Boris KÖRÖŠ a Ján MAGDO (všetci tercia).
  Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori