Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slávnostné ukončenie školského rokaV priestoroch auly SOŠA v Košiciach sa dňa 29. 06. 2022 uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.

Jeho slávnostnú atmosféru umocnil príhovor riaditeľa školy, odovzdávanie vecných odmien najaktívnejším študentom a udelenie ceny Žiak školy za školský rok 2021/2022.

Žiakmi školy sa stali tí študenti, ktorí svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispeli k šíreniu jej dobrého mena:

Oliver SEMAN - príma až kvarta
Matej VASKY - kvinta až septima
Daniel VARGA - I. až IV. ročník

Po odovzdaní vecných odmien venovaných Radou rodičovského združenia na pódiu vystúpili členovia nášho divadelného krúžku s impozantne spracovanou, výborne herecky, dramaturgicky a režijne zvládnutou divadelnou hrou Teta na zjedenie.

Že sa umelecké stvárnenie hry páčilo celému osadenstvu, o tom svedčil i dlhotrvajúci aplauz divákov. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori