Gymnázium, Alejová 1, Košice

Otvorenie školského roka 2022/2023Slávnostná atmosféra, recitačný a hudobný vstup žiakov, príhovor riaditeľa školy a privítanie primánov a prvákov...

V tomto duchu sa niesol prvý deň nového školského roka na Magistráte mesta Košice.

V užšom triednom kolektíve sa stretli aj triedni učitelia so svojimi žiakmi počas triednických hodín.

Želáme úspešný a zdraviu prospešný školský rok 2022/2023!Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori