Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  15
  MÁJ
  Finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda
  V pondelok 15. 05. 2017 sa na Oravskom hrade uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda pod záštitou spoločnosti Mensa Slovensko.
  Do finále postúpilo 60 detí - víťazov regionálnych kôl. Z našej školy vo finále zabojovali Jakub a Lenka HAKE, obaja z kvarty B.
  Jakub FARBULA obsadil 14. miesto a Lenka HAKE 20. miesto.
  Celá výsledková listina a spoločná fotka finalistov na Oravskom hrade je na stránke: http://www.iqolympiada.sk/Vysledky2017/
  15
  MÁJ
  PIKOMAT
  Matej VASKY, žiak sekundy C sa stal víťazom matematického korešpondenčného seminára PIKOMAT v kategórii sekunda. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 06. 05 - 11. 05. 2017 sa naši žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom zúčastnili geografickej exkurzie Barcelona – Monaco - Nice. Nakoľko ste sa jej nemohli zúčastniť všetci, ponúkame vám aspoň malý kúsok našich zážitkov prostredníctvom fotografií.
  10
  MÁJ
  Regionálne finále DŠS vo florbale chlapcov
  V regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží vo florbale chlapcov sme obsadili krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 05. 05. 2017 odovzdala doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. diplom Viktórii BREZINOVEJ, Natálii TÓTHOVEJ, Maxovi ÖRHALMIMU a Marekovi KOMANOVI za 3. miesto v 3. ročníku bádateľskej matematickej súťaže IM2C.
  V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B bolo osem úspešných riešiteľov. Šiesti z nich boli žiakmi našej školy. O 1. miesto sa delia Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI zo sexty.

  04
  MÁJ
  Krajské kolo v atletike
  Michal KURÁK obsadil pekné 3. miesto v krajskom kole v atletike. Srdečne blahoželáme!
  03
  MÁJ
  Alejard
  V stredu 03. 05. 2017 sa 53 žiakov nižších ročníkov gymnázia s osemročným štúdiom pokúsilo v popoludňajších hodinách uniknúť z pevnosti Alejard.
  Dňa 01. 05. 2017 boli zverejnené výsledky medzinárodnej on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet. Žiaci našej školy v nej získali jedno prvé a tri druhé miesta v rámci Slovenska.
  Dňa 01. 05. 2017 členovia krúžku Krížom-krážom pomohli so zberom odpadu pri Malej farme (http://www.malafarma.sk/) v Košiciach.
  Samuel KRAJČI zo sexty sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO.
  V rámci Týždňa kultúry pripravili naši žiaci zaujímavý a umelecky hodnotnotný Koncert pre Alejku, ktorý sa už stal veľmi milou tradíciou.
  Dňa 28. 04. 2017 sa na ZŠ Krosnianskej odohralo posledné postupové kolo Debatiády, v ktorom jeden náš tím získal 2. miesto a jeden sa stal víťazom turnaja. Obidva tímy si zabezpečili postup do celoslovenského finále.
  Do regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2017 na PF UPJŠ v Košiciach, sa dostali štyria naši žiaci – Lenka HAKE a Jakub FARBULA z kvarty B, Bohuš LIŠKA z tercie B a Martin BIALKO z kvarty A.
  Lenka a Jakub sú vďaka krásnemu umiestneniu pozvaní aj do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 15. 05. 2017 na Oravskom hrade. Držíme im palce!
  26
  APR
  Tanečný festival KSK
  Víťazný pohár v kategórii Dospelí B, A, S v štandardných tancoch a pekné 3. miesto v kategórii Dospelí B, A, S v latinsko-amerických tancoch v súťaži Tanečný festival KSK získala Katarína SAKMÁROVÁ so svojím tanečným partnerom Dominikom ORLOVSKÝM. Srdečne blahoželáme!
  26
  APR
  Krajské kolo Geografickej olympiády
  Matej VASKY sa v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie F umiestnil na peknom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
  V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C sme mali šiestich úspešných riešiteľov.
  21
  APR
  Regionálne finále DŠS v nohejbale chlapcov
  V regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov sme získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  20
  APR
  Regionálne finále DŠS v stolnom tenise
  V regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží v stolnom tenise dievčat sme získali krásne 1. miesto. V stolnom tenise chlapcov sme obsadili 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Víťazmi celoslovenského kola súťaže Matematický klokan sa v jednotlivých kategóriách stali:
  kategória Školák 6 - Michael KOLESÁR a Martin ŠMILŇÁK, žiaci prímy B,
  kategória Benjamín 7 - Matej VASKY, žiak sekundy C,
  kategória Benjamín 8 - Alexandra BÁLINTOVÁ a Daniela STUPAROVÁ, žiačky tercie A.
  Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori