Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Aj tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Do zbierky sa s veľkým nadšením zapojili triedy príma B, tercia, kvinta B, sexta A a septima B. Sme presvedčení, že ich krabičky potešia starkých v Domovoch sociálnych služieb počas vianočných sviatkov. Žiakom spomínaných tried patrí naše úprimné poďakovanie.


  Počas novembra prebehli 3 domáce kolá Brněnskej logickej hry - Brloh.
  Zapojilo sa do nej 536 tímov z rôznych základných škôl a osemročných gymnázií z Česka a Slovenska.
  30. 11. 2021 prebehlo Malé finále tejto súťaže. Do neho sa dostalo už len 270 najúspešnejších tímov a z toho 6 boli alejáckych.
  Do Veľkého finále postúpilo len 7 najlepších tímov zo základných škôl a 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií. Žiaľ, konkurencia českých tímov bola prisilná. Ani jeden náš tím do Veľkého finále nepostúpil.
  Nevadí. Úsilie našich žiakov sa odrazilo na nádherných slovenských umiestneniach. Srdečne blahoželáme!
  V tomto školskom roku sa uskutočnil 1. ročník súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Žiaci usilovne pracovali, tvorili, s nadšením skrášľovali a vyzdobovali svoje triedy.
  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich snahu a víťazom srdečne blahoželáme!
  V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Zuzana Husárová, Mgr. Jana Vargová a koordinátorka projektu Energy is the future of the world Mgr. Eva Vašková v týždni od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021 zúčastnili pracovného stretnutia s partnermi projektu vo francúzskom meste Roanne.
  Dňa 25. 11. 2021 prebehli krajské kolá súťaže Zenit v programovaní a Zenit v elektronike. Našu školu zastupovali štyria žiaci v programátorskej súťaži a jeden v elektronike. A sme veľmi radi, že si počas súťaže počínali výborne a získali krásne umiestnenia. Srdečne blahoželáme Matejovi VASKYMU k postupu do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. - 17. 02. 2022 v Brezne.
  Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa tohto roku zúčastnilo 40 žiakov. Srdečne všetkým blahoželáme! Víťazom jednotlivých kategórii, ktorí postupujú do okresného kola, držíme palce.
  V tomto školskom roku sa súťaž konala on-line formou. V rámci Slovenska súťažilo 413 štvorčlenných družstiev. V medzinárodnom súperení bolo do súťaže zapojených takmer 4 500 žiakov.
  Vo výsledkovej listine sa nestratili ani žiaci nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 6 našich družstiev, pričom 3 družstvá sa umiestnili v prvej dvadsiatke najúspešnejších.
  V tomto školskom roku sa uskutočnila v dňoch od 22. 10. 2021 do 08. 11. 2021. Samotná obhajoba projektov prebehla v online prostredí dňa 15. 11. 2021.
  Do celoslovenskej súťaže Špongia v programovaní počítačových hier na zvolenú tému sa prihlásili aj 3 tímy z našej školy (14 žiakov prímy B, kvinty A a sexty A).
  Obe vekovo staršie skupiny zastúpené žiakmi kvinta A a sexta A odviedli krásnu prácu až do zdarného záveru.
  V silnej konkurencii Tím AE zo sexty A skončil na krásnom 2. mieste.
  Tím Sigma z kvinty A sa umiestnil na veľmi peknom 4. mieste. Srdečne všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!
  13
  NOV
  PIŠQWORKY
  V sobotu 13. 11. 2021 sa uskutočnilo 1. kolo jesennej tímovej súťaže v obľúbenej strategickej hre Piškvorky.

  Súťažilo v nej 14 tímov zo Slovenska a Česka. Za našu školu si krásne 2. miesto vybojovalo zmiešané družstvo: Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Ján STUPÁK, Veronika JAKABOVÁ (všetci z kvarty B) a Ondrej KRÁLIK (z kvinty A).

  Každý z nich hral 14 súbojov proti súperom zo siedmich iných tímov. A keďže prvých 7 tímov postupuje do semifinále, budeme im na konci novembra držať palce, aby sa im tam zadarilo a dostali sa až do grandfinále.
  12
  NOV
  Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

  V piatok 12. 11. 2021 sa Oliver SEMAN z kvarty B zúčastnil okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku, v ktorom sa umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 05. 11. 2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž družstiev Náboj FKS, ktorej sa zúčastnili aj študenti našej školy.
  V kategórii SENIORI našu Alejku zastupoval jeden tím a v kategóri JUNIORI dva tímy. Aj keď účasť tímov v tejto súťaži bola bohatá, naše tímy si počínali výborne a uspeli so cťou.
  Srdečne blahoželáme!
  Medzinárodná robotnícka súťažná prehliadka modelov Trenčiansky robotický deň sa konala už 15 rok v Trenčíne. Aktuálny ročník mal podtému: SMART ŠKOLA, SMART RIEŠENIA.
  Súťaž prebiehala v dvoch samostatných súťažných dňoch - 03. a 04. 11. 2021. Naše žiačky Anna HALUŠKOVÁ a Daniela STUPAROVÁ súťažili s inteligentným košom Štefanom. Sme veľmi radi, že v tejto súťaži v kategórii Free style > 16 dievčence zvíťazili. Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu!
  ,,Udatnosť pochádza z krvi, odvaha prichádza z presvedčenia.“
  Napoleon Bonaparte

  ... a preto sa plnoletí študenti našej školy dňa 3. 11. 2021 v priestoroch Národnej Transfúznej služby SR zapojili do Študentskej kvapky krvi 2021.
  Za svoje odhodlanie a zodpovednú prípravu si zaslúžia náš obdiv a úprimné poďakovanie! 
  V stredu 3. 11. 2021 sa konala matematická online súťaž Máš problém?, ktorú už po druhýkrát zorganizovalo združenie STROM.

  Súťaž bola určená žiakom základných škôl a príme až kvarte osemročného štúdia.
  V tomto období sa v ostatných rokoch bývalí primáni zabávali na Alejáckej party, počas ktorej boli slávnostne prijatí do Alejáckej rodiny. Avšak nepriaznivá epidemiologická situácia nám to už druhý rok neumožnila. Preto triedne učiteľky tohtoročných primánskych tried vymysleli v súlade so všetkými opatreniami malú, netradičnú "party" v triednych kolektívoch. Pevne veríme, že sa primánom tento nápad páčil a že počas zábavného popoludnia ešte viac upevnili novovznikajúce triedne kolektívy. Nuž, milí primáni, vitajte na Alejke!
  Vďaka projektu Klimatické záhrady a s pomocou Ekocentrum Sosna sa nám podarilo vybudovať jazierko v areáli našej školy.

  Veľká vďaka patrí Mgr. Eve VAŠKOVEJ, Mgr. Monike VEREBOVEJ, školníkovi MAŤOVI, členom Ekocentra Sosna, učiteľom z iných škôl a samozrejme našim šikovným žiakom z III. B, sexty B a kvinty B. Boli ste úžasní!
  Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek. Prečítajte si viac ...
  Dňa 22. 10. 2021 naši primáni úspešne zvládli Cestu do praveku a navštívili unikátnu lokalitu z doby bronzovej v Nižnej Myšli.
  22
  OKT
  Súťaž v prvej pomoci
  Dňa 22.10.2021 sa na Strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach uskutočnila online Súťaž v prvej pomoci.
  Našu školu reprezentovali Barborka MARCINČÁKOVÁ, Zuzka LAZORIKOVÁ a Laura MIŠOVICOVÁ zo septimy C.

  Z dvadsať zapojených škôl sa umiestnili na krásnom 4. mieste. Srdečne blahoželáme!
  21
  OKT
  Hodina deťom
  Študenti našej školy sa aj tento rok zapojili ako dobrovoľníci do celoslovenskej zbierky Hodina deťom 2021, ktorú zorganizovala Nadácie pre deti Slovenska. Patrí im naša vďaka za ich nasadenie, ochotu a nezištnú pomoc!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori