Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  16
  DEC
  Školské kolo súťaže Ruské slovo
  Dňa 16. 12. 2020 v dopoludňajších hodinách sa dištančnou formou konalo školské kolo súťaže Ruské slovo v prednese v ruskom jazyku.
  Téma 15. ročníka je „Družná rodina“. V krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 14. 01. 2021, budú našu školu reprezentovať už ostrieľaní recitátori Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B, Laura MARKOVIČOVÁ a Zuzana KOZÁROVÁ zo septimy B.
  Medzi nové talenty, ktorá sme objavili, patrí Robert MARCIN z kvarty B a dvaja primáni, ktorí sa učia ruský jazyk iba tri mesiace - Julka ŠOGANIČOVÁ a Radovan JAVORSKÝ.
  Naši žiaci sa v posledných rokoch umiestnili na popredných miestach v celoslovenských kolách súťaže a veríme, že sa im bude dariť aj v tomto školskom roku.
  17
  DEC
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 17. 12. 2020 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie B.

  UMIESTNENIE

  1. miesto: Lucia ROŠKOVÁ, kvinta B
  2. miesto: Veronika NEMJOVÁ, sexta B
  3. miesto: Zuzana KUDLÁČOVÁ, sexta A

  Srdečne blahoželáme!
  11
  DEC
  Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola Olympiády v ruskom jazyku, ktoré prebehlo dištančnou formou dňa 11. 12. 2020.

  Kategória A1 - Róbert MARCIN (kvarta B)
  Kategória A2 - Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B)
  Kategória B1 - Petra PSOTOVÁ (kvinta A)
  Kategória B2 - Zuzana KOZÁROVÁ (septima B)

  Srdečne blahoželáme a želáme úspešné zvládnutie krajského kola!

  Medzinárodná matematická súťaž družstiev NÁBOJ 2020 sa v tomto školskom roku uskutočnila 11. 12. 2020 on-line formou. Naši žiaci prejavili o súťaž veľký záujem, o čom svedčí aj účasť rekordných 7 družstiev z našej školy. Nás teší, že aj napriek veľkému počtu súťažiacich družstiev, sa naše družstvá umiestnili na popredných miestach.

  Dňa 10. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci prím, sekundy a tercií, niektorí aj vo viacerých kategóriách.
  Dňa 08. 12. 2020 sa netradičnou online formou konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov zo sexty C, septimy A, septimy B, z oktávy A a oktávy B. Z nich bolo 21 úspešných.
  Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 12. 01. 2021. Srdečne blahoželáme!
  03
  DEC
  Školské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 03. 12. 2020 sa konalo netradične online formou školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov prím až kvárt.

  UMIESTNENIE

  KATEGÓRIA F
  1. miesto: Maxim SKIČKA, príma B
  2. miesto: Michal CIBUR, príma B a Ondrej KONÍK, príma A
  3. miesto: Sophie MITROVÁ, príma A

  KATEGÓRIA E
  1. miesto: Michal FERDINANDY, sekunda

  KATEGÓRIA C
  1. miesto: Adam CHYTIL, kvarta B

  Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Srdečne blahoželáme!
  03
  DEC
  Školské kolo Geografickej olympiády

  Dňa 03. 12. 2020 sa online formou uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády.

  UMIESTNENIE

  KATEGÓRIA F
  1. miesto: Michal VODIČKA, sekunda
  2. miesto: Tomáš GELETKA, sekunda
  3. miesto: Michal FERDINANDY, sekunda

  KATEGÓRIA E
  1. miesto: Artur PANKUCH, tercia A
  2. miesto: Richard VODIČKA, kvarta A
  3. miesto: Anna RAJCZYOVÁ, kvarta B

  Súťažiacim srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.
  03
  DEC
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


  Dňa 03. 12. 2020 sa v online podobe uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie A. Súťažiaci z tretieho, štvrtého ročníka, septím a oktáv v počte 15 riešili testové otázky a tvorili texty k vybranému slohovému útvaru.

  UMIESTNENIE

  1. miesto: Martin NEMJO, oktáva A
  2. miesto: Simona GIBALOVÁ, septima A
  3. miesto: Tatiana PITOŇÁKOVÁ, oktáva B

  Víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať na krajskom kole OSJL. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí podali výborné výkony. Víťaz však môže byť len jeden.

  Tretí rok sa na Slovensku koná výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Cieľom tejto výzvy je pripraviť čarovné krabičky s drobnými darčekmi, ktoré potešia babku alebo dedka v domove dôchodcov. A vedzte, takáto krabička môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

  Sme radi, že aj žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do tejto krásnej akcie. Vďaka ich ušľachtilému činu sme spolu vyzbierali 85 čarovných krabičiek.

  Všetkým vám srdečne ďakujeme. Vážime si vašu ochotu a štedrosť.
  01
  DEC
  Brloh – Malé finále


  Počas novembra prebehli 3 domáce kolá Brněnskej logickej hry - Brloh. Zapojilo sa do nej takmer 360 tímov z rôznych základných škôl a osemročných gymnázií z Česka a Slovenska. Každé kolo prinieslo sadu 10 logických úloh, hlavolamov, šifier, s ktorými si vaši spolužiaci trápili hlavy.

  Dňa 01. 12. 2020 prebehlo Malé finále tejto súťaže. Do neho sa dostalo už len 241 najúspešnejších tímov a z toho 4 boli Alejácke:

  tím Krvorion: kvarta A
  4. miesto: SR
  26. miesto: ČR + SR
  Veronika VODIČKOVÁ, Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Matúš LIBÁK

  tím Bifľoši: tercia B
  11. miesto: SR
  135. miesto: ČR + SR
  Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Ján STUPÁK

  tím Hlavný uzáver plynu: sekunda
  13. miesto: SR
  189. miesto: ČR + SR
  Ján MAGDO, Michal FERDINANDY, Jakub HORVÁTH, Tomáš GELETKA

  tím Spice Girls: tercia B
  15. miesto: SR
  233. miesto: ČR + SR
  Natália ŽATKOVÁ, Karin SABOVÁ, Michaela VARGOVÁ, Lívia KADELOVÁ

  Do Veľkého finále postúpilo len 7 najlepších tímov zo základných škôl a 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií. Ani jeden náš tím, žiaľ, do Veľkého finále nepostúpil.
  Nevadí. Na budúci rok máte všetci možnosť zapojiť sa opäť.
  27
  NOV
  Attomat 5

  V piatok 27. 11. 2020, podvečer sa uskutočnilo už 5. kolo online súťaže Attomat. Tejto súťaže v riešení logických úloh sa zúčastnilo spolu 350 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech.

  Alejku svojimi výsledkami potešili títo súťažiaci:

  KATEGÓRIA 6 - 108 súťažiacich
  18. miesto: Lukáš HÚDEK, príma A
  40. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, príma A
  52. miesto: Daniel Ryan TAKÁČ, príma A
  60. miesto: Benjamín MARKO, príma A

  KATEGÓRIA 7 - 65 súťažiacich
  6. miesto: Tomáš GELETKA, sekunda

  KATEGÓRIA 8 - 89 súťažiacich
  13. miesto: Oliver SEMAN, tercia B

  KATEGÓRIA 9 - 88 súťažiacich
  5. miesto: Ondrej KRÁLIK, kvarta A
  6. miesto: Richard VODIČKA, kvarta A

  Srdečne blahoželáme!
  25
  NOV
  Fyziklání

  Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnila jedna z najväčších online fyzikálnych súťaží na svete FYZIKLÁNÍ, ktorú organizuje FYKOS na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Prahe.

  V tomto školskom roku v tejto trojhodinovej súťaži si zmerali svoje sily aj dve naše družstvá. Súťažili v kategórii stredoškoláci C, v ktorej bolo v rámci medzinárodnej súťaže 167 družstiev a v rámci Česko – Slovenska 62 družstiev.

  Družstvo Na mol v zložení: Tomáš PROKS (sexta C), Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Adam PÓŠA (sexta B), Peter BORTÁK (sexta A) a Barbora ČERMANOVÁ (Gymnázium, Park mládeže 5, Košice) sa umiestnilo na 29. mieste v medzinárodnej súťaži a 16. mieste v rámci Česko – Slovenska.

  Družstvo kvinty A s názvom Galeje v zložení: Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Adrián MIKOLAJ si vybojovalo 35. miesto v medzinárodnej súťaži a 19. miesto v rámci Česko – Slovenska.

  Súťažiacim srdečne blahoželáme!

  Viac info na:
  https://online.fyziklani.cz/cs/public/stats/
  https://online.fyziklani.cz/cs/public/stats/?display=czsk
  25
  NOV
  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  33 žiakov školy sa v dňoch 24. – 25. 11. 2020 zapojilo online formou do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Súťažiaci preukázali veľmi dobré jazykové zručnosti, ktoré hodnotila odborná porota z radov našich angličtinárov a v jednotlivých kategóriách rozhodla takto:

  KATEGÓRIA 1A (PRÍMA- SEKUNDA)
  1. miesto: Janka URBÁNOVÁ (sekunda A)
  2. miesto: Daniel Ryan TAKÁČ (príma A)
  3. miesto: Ladislav Ivan ŠIRILLA (príma B)

  KATEGÓRIA 1B (TERCIA- KVARTA)
  1. miesto: Samuel TORHÁNY (kvarta A)
  2. miesto: Laura Monika HLEBAŠKOVÁ (kvarta B)
  3. miesto: Katarína FARBULOVÁ (kvarta A)

  KATEGÓRIA 2A (KVINTA – SEXTA, 1. - 2. ROČ.)
  1. miesto: Hana LUČANSKÁ (sexta A)
  2. miesto: Barbora BALTOVIČOVÁ (kvinta B)
  3. miesto: Tomáš PROKS (sexta C)

  KATEGÓRIA 2B (SEPTIMA – OKTÁVA, 3. - 4. ROČ.)
  1. miesto: David ERDÖDY (oktáva B)
  2. miesto: Simona GIBALOVÁ (septima B)
  3. miesto: Dominik BABUŠČÁK (oktáva B)

  Všetkým srdečne blahoželáme. Víťazom jednotlivých kategórií, ktorí postupujú do okresného kola, držíme palce.
  13
  NOV
  Náboj FKS

  Fyzikálna súťaž družstiev Náboj FKS sa v tomto školskom roku uskutočnila online formou dňa 13. 11. 2020.
  I napriek neštandardnému spôsobu vyučovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa do tejto súťaže prihlásilo rekordných 5 družstiev. Veľmi nás to potešilo. O to väčšia radosť je aj zo samotných výsledkov družstiev, nakoľko sa im veľmi darilo. Posúďte sami:

  JUNIORI
  V rámci Slovenska súťažilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži si svoje sily zmeralo 88 družstiev.

  Našim juniorom sa podarilo získať:
  14. miesto v celoslovenskej súťaži a 28. miesto v medzinárodnej súťaži
  Peter BORTÁK, Peter MARUŠIAK, Tomáš PROX, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA

  25. miesto v celoslovenskej súťaži a 51. v medzinárodnej súťaži
  Michal LIŠKO, Peter Lukáš NEDBÁLEK, Michal HÁJEK, Adam ŠTECHO, Miro IVAN

  30. miesto v celoslovenskej súťaži a 60. v medzinárodnej súťaži
  Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Adrián MIKOLAJ

  SENIORI
  V rámci Slovenska sa zapojilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži sa v konkurenčnom boji stretlo 111 družstiev.

  V tejto kategórii sa našim tímom podarilo získať:
  15. miesto v celoslovenskej súťaži a 42. miesto v medzinárodnej súťaži
  Bohuš LÍŠKA, Filip BALTOVIČ, Ondrej OVČÁR, Tomáš OROLÍN, Radoslav JOCHMAN

  18. miesto v celoslovenskej súťaži a 49. v medzinárodnej súťaži
  Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin NEMJO, Lenka HAKE, Erik SEDLÁK, Martin POLYÁCSKO

  Výsledky súťaže ponúkame kliknutím na link: https://physics.naboj.org/?country=SK

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!
  11
  NOV
  Logická olympiáda 2020

  Dňa 11. 11. 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády 2020. Zúčastnilo sa ho 55 súťažiach z 2. stupňa základných škôl a príslušných tried gymnázií osemročného denného štúdia z celého Slovenska.
   
  Za našu školu do tohto kola postúpili Richard Vodička z kvarty A a Robert Marcin z kvarty B. Richard Vodička sa umiestnil na 15. mieste a Robert Marcin na 44. mieste.
  Srdečne blahoželáme!

  Kompletná výsledková listina je na stránke: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2020.html
  11
  NOV
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C

  TERMÍN: 11. 11. 2020
  SPÔSOB PREZENTÁCIE: online
  ODBORNÁ POROTA:
  PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, Mgr. Mária SADOVSKÁ

  SÚŤAŽIACI
  tercia A: Anna KUCHTOVÁ, Artur PANKUCH
  tercia B: Alex FUKSZ, Denis KANDRÁČ
  kvarta A: Abigail BEBLAVÁ, Katarína FARBULOVÁ, Veronika VODIČKOVÁ
  kvarta B: Richard ČUBA, Laura Monika HLEBAŠKOVÁ, Adam CHYTIL, Róbert MARCIN, Anna RAJCZYOVÁ

  VÝSLEDKY
  1. miesto: Veronika VODIČKOVÁ, kvarta A
  2. miesto: Anna RAJCZYOVÁ, kvarta B
  3. miesto: Anna KUCHTOVÁ, tercia A

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich aktívnu účasť. Bola to naša online premiéra, ktorú sme spolu úspešne zvládli.
  Minulý školský rok vyhlásila základná škola Belehradská, pod záštitou IT Akadémie, súťaž v tvorbe prezentácií, krátkych videí a animácií s názvom Moje obľúbené miesto na Zemi.
  Naša škola v apríli poslala do súťaže 21 prác žiakov minuloročných sekúnd. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu však nemohli súťažiaci svoje práce prezentovať pred porotou ani minulý školský rok, ani teraz na jeseň.
  Odborná komisia teda posúdila a vyhodnotila práce „na diaľku“. Vybrala z nich tri najlepšie a nás veľmi potešilo, že sú to práce našich žiakov ...
  V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

  Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

  Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.
  25
  JÚN
  Attomat 3
  Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
  Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

  Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori