Gymnázium, Alejová 1, Košice

Realizácia jazierka v areáli školy ...Vďaka projektu Klimatické záhrady a s pomocou Ekocentrum Sosna sa nám podarilo vybudovať jazierko v areáli našej školy.
Veľká vďaka patrí Mgr. Eve VAŠKOVEJ, Mgr. Monike VEREBOVEJ, školníkovi MAŤOVI, členom Ekocentra Sosna, učiteľom z iných škôl a samozrejme našim šikovným žiakom z III. B, sexty B a kvinty B. Boli ste úžasní!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori