Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazykuV dňoch 26. 11. 2021 a 01. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov z tried tercia, kvinta B, septima B a III. A.

Písomná časť sa konala online formou dňa 26. 11. 2021 a o pár dní, teda 01. 12. 2021 školské kolo olympiády pokračovalo ústnou časťou, tentokrát prezenčne v škole.

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA 1B (VŠETCI ŽIACI Z TERCIE)

1. miesto: Petra KUKUROVÁ
2. miesto: Janka URBÁNOVÁ
3. miesto: Severín KARABINOŠ
4. miesto: Jakub PROCIVŇÁK
5. miesto: Boris KÖRÖŠ
6. miesto: Nella BIGAŇOVÁ, Timea PAYEROVÁ
7. miesto: Michal FERDINANY

KATEGÓRIA 2A (VŠETCI ŽIACI Z KVINTY B)

1. miesto: Bruno BOCZEK
2. miesto: Lívia HÚDEKOVÁ
3. miesto: Nina SEKERÁKOVÁ
4. miesto: Richard ČUBA
5. miesto: Adam CHYTIL
6. miesto: Marko IVAN
7. miesto: Kristián TOMČO
8. miesto: Matúš ZAVACKÝ

KATEGÓRIA 2B

1. miesto: Kateryna DUDUKA, III. A
2. miesto: Michal HÁJEK, septima B

Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A.
V kategórii 2B postupuje do okresného kola len víťazka tejto kategórie.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Víťazom a postupujúcim do okresného kola srdečne blahoželáme a želáme im veľa šťastia.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori