Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  25
  JÚN
  Attomat 3
  Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
  Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

  Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...
  Prvé miesto Petry PSOTOVEJ, žiačky kvarty A v kategórii próza a tretie miesto Zuzany KOZÁROVEJ v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník v meste Lučenec uzatvárajú sériu výnimočných úspechov našich ruštinárov v tomto školskom roku. Vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapojili, vybojovali pre našu školu popredné miesta na celoštátnej úrovni. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 18. 06. - 19. 06. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Spojený tím Košice (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Alejová, Gymnázium Park mládeže), ktorého členom bol náš študent Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A, sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Aj v celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ naši recitátori potvrdili svoje kvality a v kategórii: Ruský jazyk – prevzatá tvorba získali prvé a druhé miesto.

  Petra PSOTOVÁ
  vybojovala prvé miesto a Ladislav ANTOŽI obsadil druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
  "Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
  Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
  No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
  11
  JÚN
  BRLOH - extra
  Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

  Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

  Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
  Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  21
  MÁJ
  Attomat 2
  Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
  Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
  - v kategórii príma: Tomáš GELETKA
  - v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
  - v kategórii tercia: Richard VODIČKA
  - v kategórii open: Matej VASKY

  Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

  Janka URBÁNOVÁ
  z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
  Srdečne blahoželáme!
  30
  APR
  Purple Comet 2020
  Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
  Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

  Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

  Viac info: TU
  17
  APR
  Attomat
  Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

  Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
  17
  APR
  Výsledky 42. ročníka KK SOČ
  V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
  Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
  Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
  08
  APR
  Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
  Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
  Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
  Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

  Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

  Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
  Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
  Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
  Srdečne blahoželáme!
  V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!
  Lyžiarske výcvikové kurzy bežali v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
  Žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, žiaci kvínt a tercií osemročného štúdia absolvovali všetko, čo k takému kurzu patrí: teoretický i praktický výcvik a nechýbala ani spoločenská zábava.
  Ponúkame pár záberov.
  V utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Vyhrali to dievčatá z I. A. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II pre žiakov prímy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodnom kole. Viac info ...
  Vo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.
  V súťaži IGePeHa - boj, ktorá sa konala dňa 19. 02. 2020 v Michalovciach, sme získali niekoľko pekných ocenení. Srdečne blahoželáme! Viac info ...

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori