Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  28
  JAN
  Alejáci úspešní aj v krajskom kole MOA ...
  Dňa 28. 01. 2020 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Krásne 2. miesto vybojovala Lenka HAKE zo septimy B. 4. miesto obsadil Matej VASKY z kvinty C. K úspešným riešiteľom patrí aj Martin NEMJO zo septimy A a Patrik RUSNÁK z oktávy B.

  Najúspešnejší riešitelia postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
  Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A
  Dňa 27. 01. 2020 si celý svet pripomenul 75. výročie oslobodenia najväčšieho nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim.
  Aj naši študenti si na tieto udalosti zaspomínali. Žiaci septimy a III. A navštívili ortodoxnú synagógu na Puškinovaj ulici a žiaci kvarty B Pamätník holokaustu na Idanskej ulici.
  V sobotu 25. 01. 2020 sa náš divadelný krúžok zúčastnil Divadelného festivalu v CVČ Domino v Košiciach s hrou Made in chin chin.
  V dobrej atmosfére a plnom hľadisku hrali študenti svoju derniéru. Maturanti týmto zavŕšili svoje účinkovanie a odovzdali žezlo mladším spolužiakom, ktorí s nimi vystupovali.
  Dňa 16. 01. 2020 sa v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach konalo krajské kolo recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo. Jej 14. ročník bol zasvätený 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 a zúčastnilo sa ho 110 žiakov z 32 škôl Košického regiónu.
  Sedem reprezentantov našej školy zopakovalo úspech z minulého roku a pod vedením učiteľky ruského jazyka Mgr. Aleny BAČIŠINOVEJ získalo mimoriadne dobré výsledky - päť prvých a dve druhé miesta. Srdečne blahoželáme!
  16
  JAN
  Vynikajúce výsledky v okresnom kole ONEJ
  Naša škola dosiahla vynikajúci úspech aj v Olympiáde z nemeckého jazyka. Dňa 16. 01. 2020 sa stali víťazmi okresného kola vo svojich kategóriách Andrea SOMOŠOVÁ z kvarty B a Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A a postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme!
  15
  JAN
  Mimoriadne úspešný 30. ročník okresného kola OANJ
  Dňa 15. 01. 2020 sa uskutočnil už 30. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a bol pre nás mimoriadne úspešný.
  Reprezentovali nás piati žiaci: Janka URBÁNOVÁ, žiačka prímy A v kategórii 1A, Barbora BALTOVIČOVÁ, žiačka kvarty B v kategórii 1B, Zuzana KOZÁROVÁ, žiačka sexty B v kategórii 2A, Dávid ERDÖDY, žiak septimy B v kategórii 2B a Veronika CUĽBOVÁ, žiačka septimy B v kategórii 2C2.

  I napriek silnej konkurencii naši žiaci predviedli úžasné výkony a štyria z nich si svojím víťazstvom zabezpečili postup do krajského kola. Veronika CUĽBOVÁ sa v kategórii anglofónnych umiestnila na krásnom 2. mieste.

  Tieto umiestnenia potvrdili pripravenosť našich žiakov konkurovať tým najlepším v celom okrese. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
  09
  JAN
  Naše úspechy v regionálnom turnaji FFL
  Dňa 09. 01. 2020 sa uskutočnil regionálny turnaj First Lego League, v ktorom náš tím získal 2. miesto v kategórii Robot Design a 3. miesto v kategórii Tímová práca. Srdečne blahoželáme!
  Stalo sa už tradíciou na Alejke, že sa pred odchodom na vianočné prázdniny uskutoční Literárna kaviareň.
  17. 12. 2019 sa v aule školy prezentovali hudobníci, speváci a recitátori. Aula bola preplnená a nadšene reagovala. Študenti sa dostali do vianočnej nálady a tešia sa na zimné prázdniny.
  Dňa 17. 12. 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola Matematickej olympiády kategórie A.

  Všetci 17 účastníci sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. 01. 2020.
  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!
  Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa šťastia.
  13
  DEC
  Školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C
  Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie C (teoreticko-praktická časť) pre žiakov tercií a kvárt.
  Do okresného kola postupujú žiačky, ktoré obsadili prvé a druhé miesto: Anna RAJCZYOVÁ z tercie B a Bianka GURSKÁ z kvarty B. Tretie miesto obsadili s rovnakým počtom bodov: Barbora BALTOVIČOVÁ z kvarty B, Katarína SEDLÁKOVÁ z kvarty A a Šimon ŠVÁB z tercie B. Srdečne blahoželáme!
  Víťazka medzinárodnej súťaže Živá klasika Petra PSOTOVÁ z kvarty A sa v mesiacoch november a december 2019 podelila so svojimi zážitkami a skúsenosťami so žiakmi našej školy na dvoch besedách.
  Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnila prehliadka recitátorov v ruskom jazyku, ktorí budú reprezentovať našu školu na krajskom kole súťaže Ruské slovo.
  V tomto školskom roku je súťaž venovaná 75. výročiu oslobodenia od fašizmu a vystúpia v nej šiesti víťazi triednych kôl z tercie A, kvarty A a sexty B.
  Piati z nich dosiahli v minulom školskom roku významné úspechy na krajskom a celoslovenskom kole a my im držíme palce, aby sa im darilo aj v tomto školskom roku.
  Dňa 11. 12. 2019 si najmladší žiaci zmerali svoje matematické sily v školskom kole Pytagoriády.
  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 25. 03. 2020.
  Ponúkame výsledkové listiny jednotlivých kategórií.
  ... tradičná matematická súťaž plná zaujímavých úloh pre záujemcov matematiky.
  45 súťažiacich z prímy a sekúnd muselo vyriešiť 12 maľovaných krížoviek, vyriešiť 12 úloh a nakoniec zostaviť veľký vianočný obrázok. Na to všetko dozerali a pomáhali im starší spolužiaci z tercie A, kvinty C a oktávy A.
  Celkovým víťazom sa stalo družstvo TIELIV (Timea PAYEROVÁ, Eva KRAJČIOVÁ, Lívia KADELOVÁ), ktoré vyriešilo všetky úlohy bez jedinej opravy. Srdečne blahoželáme!
  Žiačky prímy - Janka URBÁNOVÁ a Veronika KUGLOVÁ úspešne reprezentovali Košický kraj na 24. ročníku recitačnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. Súťaž sa konala dňa 05. 12. 2019 v Zichyho Paláci v Bratislave. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 4. 12. 2019 sa náš terciánsky tím KRVORION ocitol v Brne, aby sa zúčastnil vyvrcholenia logickej súťaže Brloh. KRVORION, teda - Ondrej KRÁLIK, Riško VODIČKA, Veronika VODIČKOVÁ a Katka FARBULOVÁ, sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
  Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší rok súťaže!
  Dňa 3. 12. 2019 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A pre žiakov tretieho, štvrtého ročníka a septimy, oktávy. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov, ktorí v jednotlivých kolách podali veľmi dobrý výkon.
  K nahliadnutiu ponúkame výsledkovú listinu, fotodokumentáciu, ako aj prvý úspech v okresnom kole. Andrea SOMOŠOVÁ, žiačka kvarty B v ňom získala pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  02
  DEC
  Školské kolo Dejepisnej olympiády
  Dňa 02. 12. 2019 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov prímy až kvárt. Úspešných bolo 12 riešiteľov.
  Víťazmi školského kola a postupujúcimi do okresného kola sú: Michal FERDINANDY (žiak prímy), Artur PANKUCH a Adam ŽULEVIČ (žiaci sekundy A), Barbora BALTOVIČOVÁ a Bianka GURSKÁ (žiačky kvarty B). Srdečne blahoželáme!
  Dňa 29. 11. 2019 sa pôde našej školy uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov tercie a kvarty. Čarovných 99 minút riešili úlohy a hádanky.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori