Gymnázium, Alejová 1, Košice

Medzinárodná matematická súťaž družstiev NÁBOJ 2020Medzinárodná matematická súťaž družstiev NÁBOJ 2020 sa v tomto školskom roku uskutočnila 11. 12. 2020 on-line formou. Naši žiaci prejavili o súťaž veľký záujem, o čom svedčí aj účasť rekordných 7 družstiev z našej školy. Nás teší, že aj napriek veľkému počtu súťažiacich družstiev, sa naše družstvá umiestnili na popredných miestach.


kategória SENIORI

V rámci Slovenska súťažilo 80 družstiev a v medzinárodnej súťaži si svoje sily zmeralo 363 družstiev. Umiestnenie našich družstiev:

8. miesto v rámci Slovenska
Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ (obaja z oktávy A), Jakub FARBULA, Lenka HAKE (obaja z oktávy B), Patrik RUSNÁK

24. miesto v rámci Slovenska
Boris DAŇKO, Michal KOLCUN, Tomáš PAVLÍK (všetci z oktávy A), Martin POLYÁCSKO, Erik SEDLÁK (obaja z oktávy B)


kategória JUNIORI

V rámci Slovenska súťažilo 132 družstiev a v medzinárodnej súťaži si svoje sily zmeralo 569 družstiev. Umiestnenie našich družstiev:

18. miesto v rámci Slovenska
Radoslav JOCHMAN, Teodor SEPEŠI, Daniela STUPAROVÁ (všetci zo septimy A), Filip BALTOVIČ, Bohuš LÍŠKA (obaja zo septimy B)

21. miesto v rámci Slovenska
Peter BORTÁK, Šimon KENTOŠ, Zuzana KUDLÁČOVÁ, Adam ŠTECHO (všetci zo sexty A), Adam PÓŠA (sexta B)

28. miesto v rámci Slovenska
Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Eduard FEKETE, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Tomáš PROKS, Matej VASKY (všetci zo sexty C)

41. miesto v rámci Slovenska
Barbora BALTOVIČOVÁ, Erik JOCHMAN, Michael KOLESÁR, Roman LEVICKÝ, Martin ŠMILŇÁK (všetci z kvinty B)

42. miesto v rámci Slovenska
Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Adrián MIKOLAJ, Jakub MṺLLER (všetci z kvinty A)


Podrobnejšie výsledky súťaže nájdete na stránke https://math.naboj.org/.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori