Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...  Slávnostným príhovorom pána riaditeľa PhDr. Ľubomíra SOBEKA sa oficiálne začal školský rok 2019/2020 v našej alma mater.
  Ladislav ANTOŽI z tercie A spolu s ďalšími dvoma víťazmi celoslovenského kola recitačnej súťaže v ruskom jazyku pod názvom Puškinov pamätník dostali za odmenu päťdňový zájazd do mesta Peterburg. Delegáciu prijal gubernátor Petrohradu Alexander DMITRIJEVIČ BEGLOV.

  V dňoch 28. až 30. 08. 2019 sa 14 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
  12
  JÚN
  Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

  Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
  Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/
  Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
  2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
  3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!
  27
  MÁJ
  Matej VASKY členom víťazného tímu
  V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!
  Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!
  V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJIV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.
  Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
  Dňa 14. 05. 2019 sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnilo v Lučenci celoštátne kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy PUŠKINOV PAMÄTNÍK. V ňom sa zo 42 súťažiach umiestnil náš Laco ANTOŽI na krásnom 2. mieste a za odmenu v auguste pocestuje na päťdňový exkluzívny zájazd do Peterburgu. Srdečne blahoželáme!
  Uskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miesto a Peter BORTÁK – 30. miesto.
  Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Srdečne blahoželáme!
  07
  MÁJ
  Košice včera a dnes

  Dňa 07. 05. 2019 sa tím septimy B v zložení Alena CHYLOVÁ, Filip BELÁK a Martin KOZÁK zúčastnili 19. ročníka dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, v ktorej získali skvelé 2. miesto.
  Srdečne blahoželáme!
  V Dobrom Trolejbuse sme dňa 05. 05. 2019 prezentovali naše dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa v rámci nášho Humanitného projektu zapájame už do školského roku 2006/2007. Predstavili sme ich trochu netradične, porozprávali o tom, čo robíme a prečo sme sa rozhodli pre dobrovoľníctvo.

  Viac info na: https://srdcevmeste.sk/dobry-trolejbus/
  02
  APR
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B

  Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie B sa stala žiačka sexty B Lenka HAKE. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj traja žiaci zo sexty A Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Michal KOLCUN. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 29. 04. – 03. 05. 2019 sa 39 žiakov našej školy spolu so štyrmi vyučujúcimi (Mária KOVÁCSOVÁ, Jana KRAJČIOVÁ, Jaroslava MAMČÁKOVÁ a Viera VODIČKOVÁ) vybralo vychutnať si atmosféru najmultikulturálnejšieho mesta na svete – Amsterdamu.
  Ak vás zaujíma, ako sa mali a čo všetko videli a zažili, prečítajte si pár nasledujúcich riadkov a prezrite si priložené fotografie.
  V 19. ročníku celoslovenskej robotickej súťaže organizovanej Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktorá sa konala dňa 27. 04. 2019, naši chlapci Stanislav JOCHMAN zo septimy A a Peter BORTÁK z kvarty A získali medailové ocenenia – jedno prvé a jedno druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
  26
  APR
  Krajské kolo Chemickej olympiády
  Dňa 26. 04. 2019 našu školu v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie D úspešne reprezentovala Veronika NEMJOVÁ, ktorá obsadila krásne 5. miesto spomedzi 25 súťažiacich. Srdečne blahoželáme!
  25
  APR
  Cenné umiestnenia v celoštátnom kole SOČ

  Dňa 25. 04. 2019 sa konalo celoštátne kolo SOČ. Naši žiaci Andrej PANKUCH a Martin MÜLLER, obaja zo septimy A získali v odbore - 03 Chémia, potravinárstvo s prácou "Rozpúšťanie magnezitu v kyseline chlorovodíkovej" krásne 2. miesto. V odbore - História, filozofia, právne vedy s prácou "Ľahké opevnenie v Slanských vrchoch" obsadil Martin KOZÁK zo septimy B 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 24. 4. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Hlavolamy, ktorú ako súčasť Študentskej vedeckej konferencie zorganizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. V konkurencii 72 študentov stredných škôl 2. miesto vybojovala Lenka HAKE zo sexty B a 3. miesto obsadil Tadeáš KAMINSKÝ z kvinty A.
  Srdečne blahoželáme!
  V regionálnom kole súťaže Mladý Európan naši žiaci Martin KOZÁK, Jakub GEMBICKÝ a Filip BELÁK zo septimy B získali bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori