Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v programovaní počítačových hier - Špongia 2019, v budove Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Sme radi, že naše tímy v nej získali jedno prvé, jedno piate a jedno šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
  06
  NOV
  Šifrovanie v Pythone
  V stredu 6. 11. 2019 sa v priestoroch InfoUSA, Štátna vedecká knižnica uskutočnil workshop pre stredoškoláčky so záujmom o IT technológie a informatiku. Organizovali ho Aj Ty v IT a Veľvyslanectvo USA. 

  Témou bolo hlavne využitie robotiky a umelej inteligencie na riešenie rôznych problémov. Prednášali dve úžasné mladé študentky MIT, štvrtej najlepšej univerzity v USA, ktoré sa snažili priblížiť, ako vyzerá ich práca v IT a motivovať dievčatá, aby sa nebáli tiež vydať touto cestou. Súčasťou workshopu bolo upravovanie zdrojového kódu stránky Facebooku, kedy vzniklo aj pár naozaj vtipných výsledkov. O workshop prejavili záujem naše dve žiačky: Sophia HORŇÁKOVÁ zo sexty B a Lenka HAKE zo septimy B.
  Dňa 05. 11. 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky sa naši žiaci zúčastnili na Dni otvorených dverí Neurobiologického ústavu SAV. Návšteva ústavu bola užitočným doplnením hodín semináru z biológie.
  05
  NOV
  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
  Dňa 05. 11. 2019 absolvovali žiaci tercií a kvárt školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Podali naozaj skvelé výkony. Do okresného kola postupuje Andrea SOMOŠOVÁ z kvarty B. Srdečne blahoželáme a v okresnom kole držíme palce!
  Už niekoľko rokov sa naša škola úspešne zapája do projektu: Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu, podporiť čítanie a navzájom si odovzdať naše pocity zhmotnené v podobe malých výtvarných dielok – záložiek do kníh. Rozhodli sme sa, že aj toho roku to nebude inak.

  Dňa 29. 10. 2019 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili unikátnej interaktívnej matematickej výstavy v Prešove. Žiaci mali možnosť presvedčiť sa, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.
  Žiaci sekundy A a sekundy B navštívili 29. 10. 2019 významnú kultúrnu a historickú pamiatku Ľubovniansky hrad a najmladší skanzen na Slovensku.
  Exkurzia bola zakončená v skanzene prehliadkou rusínskej a goralskej ľudovej architektúry.
  Dňa 29. 10. 2019 sa žiaci prímy zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle, kde navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologickú lokalitu otomanskej kultúry Várhegy, ktorá sa nazýva aj slovenské Mykény.
  Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia beseda s úspešnými absolventmi nášho gymnázia. Tentoraz boli našimi hosťami Matej BELICA a Tomáš SLEBODNÍK, absolventi školy v roku 2005.

  Dňa 28. 10. 2019 sa v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici konala Alejácka party, počas ktorej starší študenti našej alma mater slávnostne privítali nováčikov z prímy.
  Dňa 24. 10. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky v Žiline. Našu školu úspešne reprezentovali  Stanislav JOCHMAN z oktávy A a Peter BORTÁK z kvinty A. Obaja sa rozhodli vytvoriť súťažné tímy s kamarátmi z iných škôl. Oba tímy postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. - 09. 11. 2019 v Bratislave. Chlapcom srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce v celoštátnom kole!
  Keďže darovanie krvi je na našom gymnáziu už tradíciou, vybrala sa skupina odvážnych študentov III., IV. ročníka, septím a oktáv spolu s dvoma pedagógmi 24. 10. 2019 pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Za zodpovednú prípravu pred úspešným darovaním im patrí veľká vďaka.
  16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Tradične sme si ho pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia, ktoré úspešne prebehlo v dňoch 21. - 25. 10. 2019. Pripravili sme pestrú paletu akcií...
  Dňa 18. 10. 2019 sa uskutočnila Súťaž v prvej pomoci na pôde Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach.

  Naši študenti Ľubomíra MARCZELLOVÁ, Veronika VODIČKOVÁ a Adam ŽUPČAN obsadili krásne 1. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme!
  Dňa 01. 10. 2019 sa už tradične na našej škole uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre učiteľov a študentov Košického kraja k novému ročníku Olympiády ľudských práv pod záštitou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.

  V piatok 27. 09. 2019 si naši žiaci nenechali ujsť príležitosť a zúčastnili sa Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde.
  V dňoch 23. 09. 2019 až 26. 09. 2019 sa na našej škole v rámci Týždňa dobrovoľníctva uskutočnila zbierka trvanlivých potravín, drogérie, omaľovaniek, farbičiek, spoločenských hier, školských potrieb, krmiva a potrieb do psieho útulku.

  Dňa 26. 09. 2019 sa uskutočnil Kahoot! kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa Európskych jazykov. Študenti si cez aplikáciu Kahoot! preverili svoje vedomosti z rôznych jazykov a zároveň sa dozvedili nové fakty.

  V dňoch 23. 09. - 27. 09. 2019 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi absolvovali vedecko-technickú exkurziu na trase Winterthur - Ženeva - CERN - Bern.
  Dňa 19. 09. 2019 sme pomáhali v rámci podpory myšlienky dobrovoľníctva maľovať plot T-Systems Športovo-zábavnému areálu na Alejovej ulici.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori