Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záložka do knihy spája školyUž niekoľko rokov sa naša škola úspešne zapája do projektu: Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu, podporiť čítanie a navzájom si odovzdať naše pocity zhmotnené v podobe malých výtvarných dielok – záložiek do kníh.

Rozhodli sme sa, že aj toho roku to nebude inak. Podarilo sa v rámci do tohto projektu získať žiakov prímy, sekundy A, sekundy B, tercie A, tercie B a kvarty A s počtom 100 a v rámci žiakov I. A, I. B a kvinty A v počte 70.

Znovu sme pričítali knihy a heslá: List za listom – baví ma čítať; Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu sme premenili do podoby záložiek, ktoré sme poslali svojej družobnej škole Gymnáziu Jana Blahoslava, Lány 2 v Ivančiciach a Gymnáziu, Ul. 1. mája 8 v Malackách.

Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole, publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti výročia školy, zborník literárnych a výtvarných prác našich žiakov a najnovšie číslo nášho školského časopisu XY.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori