Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaž v prvej pomociDňa 18. 10. 2019 sa uskutočnila Súťaž v prvej pomoci na pôde Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach.

Naši študenti Ľubomíra MARCZELLOVÁ, Veronika VODIČKOVÁ a Adam ŽUPČAN obsadili krásne 1. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme!
Sponzori