Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vzdelávacie podujatie k OĽPDňa 01. 10. 2019 sa už tradične na našej škole uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre učiteľov a študentov Košického kraja k novému ročníku Olympiády ľudských práv pod záštitou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.

Prednášajúcimi boli:

Katarína KOMENSKÁ, PhD.
Téma prednášky:
"Zdravie v neistote - o zdraví ako hodnote a ľudskom práve" (Katedra bioetiky UNESCO, Inštitút etiky a bioetiky FF PU v Prešove),

Mgr. Dagmar KUSÁ, PhD.
Téma prednášky:
"Obsadený štát a perspektívy pre kvalitnú demokraciu (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií / BISLA)
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori