Gymnázium, Alejová 1, Košice

Buď odvážny a daruj krvNa pracovisku Národnej transfúznej služby v Košiciach organizuje Slovenský červený kríž túto jeseň jubilejný 25. ročník celoslovenskej kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi Študentská kvapka krvi „Buď odvážny a daruj krv“.

Keďže darovanie krvi je na našom gymnáziu už tradíciou, vybrala sa skupina odvážnych študentov III., IV. ročníka, septím a oktáv spolu s dvoma pedagógmi 24. 10. 2019 pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Drobné obavy z premiéry prvodarcov pomáhali prekonať študenti, ktorých už rátame medzi pravidelných darcov. Za zodpovednú prípravu pred úspešným darovaním im patrí veľká vďaka.

Sponzori