Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  7
  JAN
  Klimatické záhrady
  Milí Alejáci,

  reportáž o našom projekte Klimatických záhrad a budovaní jazierka si môžete pozrieť v priloženom odkaze:
  https://videoarchiv.markiza.sk/.../12595-klimaticke-zahrady

  Realizácia jazierka bola financovaná z prostriedkov Fondu zdravia mesta Košice.


  VIDEOARCHIV.MARKIZA.SK

  Klimatické záhrady / Televízne noviny /Relácie A - Z / Archív Markíza
  20
  DEC
  Majstrovstvá SR 2021 v šachu
  Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu za rok 2021 v kategórií žiačok do 15 rokov obsadila Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A, pekné 12. miesto. V tejto kategórií súťažilo 74 žiačok.
  Srdečne blahoželáme!

  Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť na stránke http://chess-results.com/tnr597518.aspx?lan=1&art=1
  Dňa 14. 12. 2021 prebehlo školské kolo 16. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou je „Svet rozprávok“.
  V krajskom kole v januári 2022 sa naša škola predstaví v šiestich kategóriách a reprezentovať ju budú už skúsení recitátori z predošlých rokov a pridajú sa k nim aj naši malí nováčikovia.
  Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
  9
  DEC
  Ďakovný list a krásne 6. miesto ...
  V dňoch 07. – 09. 12. 2021 sa uskutočnila Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku. Simona GIBALOVÁ, žiačka oktávy B bola členkou slovenského tímu, ktorý v silnej konkurencii 23 krajín obsadil skvelé šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
  10
  DEC
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A a v kategórii B

  Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie A ,v ktorom na prvých troch miestach uspeli nasledovní študenti:

  1. miesto: Radoslav JOCHMAN (oktáva A)
  2. miesto: Tomáš OROLÍN (oktáva A)
  3. miesto: Lea JANTOŠOVIČOVÁ (oktáva A)

  V ten istý deň prebehlo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie B, v ktorom na prvých troch sa umiestnili nasledovní študenti:
  1. miesto: Dávid KEPIČ (sexta A)
  2. miesto: Peter LIPÁN (sexta A)
  3. miesto: Jakub MÜLLER (sexta A)

  Víťazom srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci prím až tercií.

  V kategórii P6 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získala Michaela OVČIARKOVÁ (príma A),
  • 2. miesto získala Lenka MOLČÁNOVÁ (príma B),
  • 3. miesto získali Dorian KORČEK (príma A), Daniel NADZON (príma B) a Damián SEMAN (príma B).

  V kategórii P7 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získal Peter ĎURICA (príma A),
  • 2. miesto získala Nina HUDÁKOVÁ (sekunda A),
  • 3. miesto získala Tamara DRANČÁKOVÁ (príma B).

  V kategórii P8 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získal Boris KÖRÖŠ (tercia),
  • 2. miesto získal Michal VODIČKA (tercia),
  • 3. miesto získal Ján MAGDO (tercia).

  O ďalších úspešných riešiteľoch v jednotlivých kategóriách sa dozviete viac ... (link hore)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo už 9. kolo online súťaže Attomat 9. Tentokrát sa do tejto súťaže v riešení logických úloh zapojilo spolu 543 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech.
  Viac sa dozviete ...
  Dňa 07. 12. 2021 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov z kvinty A, sexty A, sexty B, septimy A, septimy B, septimy C, oktávy A a oktávy B. Z nich bolo 14 úspešných.
  Postupujúcim do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. 01. 2022, srdečne blahoželáme!
  6
  DEC
  Mikuláš na Alejke 2021
  Dňa 06. 12. 2021 Žiacka školská rada pripravila tradičnú školskú akciu Mikuláš na Alejke. Každoročne sú to príjemne strávené chvíle pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Mikuláš, anjel a čert zavítali medzi žiakov a učiteľov. Rozdali mikulášske balíčky a sladké odmeny pre každého, kto bol v mikulášsko - vianočnom oblečení.
  3
  DEC
  Šaliansky Maťko
  Dňa 03. 12. 2021 sa realizovalo školské kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko – ktoré absolvovali žiaci prímy B, sekundy A a sekundy B. Hodnotiaca komisia v zložení koordinátorky súťaže Mgr. Sone METYĽOVEJ a kolegýň Mgr. Miriam SAKMÁROVEJ a PaedDr. Heleny DUFFEKOVEJ mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi zúčastnených žiakov toho najlepšieho, ktorý by sa stal reprezentantom našej školy pri príležitosti okresného kola súťaže. Sumarizujúc všetky kritériá umeleckého prednesu, porota napokon dospela ku konečnému výsledku a určila víťaza-recitátora. Svojím pôsobivým umeleckým prednesom si porotu získala žiačka Daniela HVIŠČOVÁ z triedy príma B, ktorej úprimne želáme veľa odvahy a šťastia v okresnom kole Šalianskeho Maťka.
  Dňa 01. 12. 2021 sa v online priestore konala medzinárodná matematická súťaž družstiev MathRace. Spomedzi 78 zúčastnených družstiev boli tri družstvá z našej školy a uspeli so cťou.
  Ako rozvíjame finančnú a podnikateľskú gramotnosť na hodinách občianskej náuky extra

  V rámci národného projektu na zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti sme sa so žiakmi na hodinách občianskej náuky extra rozbehli s projektom ROZBEHNI SA! Tento projekt je určený pre stredoškolákov a podporuje ho aj Košický samosprávny kraj.
  V tomto školskom roku sa nám podaril veľký úspech: jeden tím z našej školy – dievčatá Natália ŠLAUKOVÁ a Ela Sofia MÚDRA z II. A - sa dostal medzi 47 najlepších nápadov (spomedzi 208) a získal profi podporu pri rozbiehaní svojho nápadu. Srdečne blahoželáme našim úspešným dievčatám!
  V dňoch 26. 11. 2021 a 01. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov z tried tercia, kvinta B, septima B a III. A.
  Písomná časť sa konala online formou dňa 26. 11. 2021 a o pár dní, teda 01. 12. 2021 školské kolo olympiády pokračovalo ústnou časťou, tentokrát prezenčne v škole.
  Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A.
  V kategórii 2B postupuje do okresného kola len víťazka tejto kategórie.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Víťazom a postupujúcim do okresného kola srdečne blahoželáme a želáme im veľa šťastia.
  Dňa 30. 11. 2021 sa uskutočnil 14. ročník Internetovej matematickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 190 družstiev z Česka a Slovenska, z nich päť družstiev bolo z našej školy.

  O výsledkoch našich žiakov sa viac dozviete ....
  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
  Aj tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  Do zbierky sa s veľkým nadšením zapojili triedy príma B, tercia, kvinta B, sexta A a septima B. Sme presvedčení, že ich krabičky potešia starkých v Domovoch sociálnych služieb počas vianočných sviatkov. Žiakom spomínaných tried patrí naše úprimné poďakovanie.


  Počas novembra prebehli 3 domáce kolá Brněnskej logickej hry - Brloh.
  Zapojilo sa do nej 536 tímov z rôznych základných škôl a osemročných gymnázií z Česka a Slovenska.
  30. 11. 2021 prebehlo Malé finále tejto súťaže. Do neho sa dostalo už len 270 najúspešnejších tímov a z toho 6 boli alejáckych.
  Do Veľkého finále postúpilo len 7 najlepších tímov zo základných škôl a 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií. Žiaľ, konkurencia českých tímov bola prisilná. Ani jeden náš tím do Veľkého finále nepostúpil.
  Nevadí. Úsilie našich žiakov sa odrazilo na nádherných slovenských umiestneniach. Srdečne blahoželáme!
  V tomto školskom roku sa uskutočnil 1. ročník súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Žiaci usilovne pracovali, tvorili, s nadšením skrášľovali a vyzdobovali svoje triedy.
  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich snahu a víťazom srdečne blahoželáme!
  V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Zuzana Husárová, Mgr. Jana Vargová a koordinátorka projektu Energy is the future of the world Mgr. Eva Vašková v týždni od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021 zúčastnili pracovného stretnutia s partnermi projektu vo francúzskom meste Roanne.
  Dňa 25. 11. 2021 prebehli krajské kolá súťaže Zenit v programovaní a Zenit v elektronike. Našu školu zastupovali štyria žiaci v programátorskej súťaži a jeden v elektronike. A sme veľmi radi, že si počas súťaže počínali výborne a získali krásne umiestnenia. Srdečne blahoželáme Matejovi VASKYMU k postupu do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. - 17. 02. 2022 v Brezne.
  Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa tohto roku zúčastnilo 40 žiakov. Srdečne všetkým blahoželáme! Víťazom jednotlivých kategórii, ktorí postupujú do okresného kola, držíme palce.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori