Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pytagoriáda 2022 - okresné koloV matematickej súťaži, ktorá si vyžaduje presnosť, ale aj rýchlosť, sa našim žiakom už tradične darilo.

KATEGÓRIA: P6

Víťazom krajského kola PYTAGORIÁDY kategórie P6 sa stal Adam VASIĽ (príma B).

V tejto kategórií bolo v okrese spolu 22 úspešných riešiteľov. Ďalší 13 naši úspešní riešitelia obsadili tieto miesta:

2. miesto: Lukáš GAY (príma A)
4. miesto: Dávid KOSTURA (príma A)
5. miesto: Dorian KORČEK (príma A)
6. miesto: Damián SEMAN (príma B)
7. miesto: Peter ZIMMERMANN (príma B)
9. – 11. miesto: Šimon LUKAČIN (príma A)
9. – 11. miesto: Jakub FRANKO (príma B)
9. – 11. miesto: Daniela HVIŠČOVÁ (príma B)
12. miesto: Natália KLEŠČOVÁ (príma B)
14. miesto: Daniel NADZON (príma B)
15. – 16. miesto: Lenka MOLČÁKOVÁ (príma B)
15. – 16. miesto: Michael DUDÁŠ (príma A)
17. miesto: Alexander SZÁSZI (príma A)

KATEGÓRIA: P7

Štyria naši úspešní riešitelia obsadili tieto miesta:

3. miesto: Andrej SEDLÁK (sekunda A)
4. miesto: Lukáš HÚDEK (sekunda A)
8. – 9. miesto: Rebeca ŠIMKOVÁ (sekunda B)
12. – 13. miesto: Daniel Ryan TAKÁČ (sekunda A)

KATEGÓRIA: P8

Víťazom v kategórií P8 sa stal Michal VODIČKA (tercia).

Ďalší 3 úspešní riešitelia obsadili tieto miesta:

2. miesto: Janka URBÁNOVÁ (tercia)
3. miesto: Boris KÖRÖŠ (tercia)
4. miesto: Ján MAGDO (tercia)

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori