Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Októbrový Svetový deň výživy sme si už tradične pripomenuli v rámci Alejáckych dní zdravia, ktoré boli spestrené rôznymi zaujímavými aktivitami.
  Triedy sekunda A, sekunda B, kvinta a I. A si vypočuli zaujímavú prednášku o dospievaní.
  Našich najmladších, teda prímu A a prímu B navštívili žiaci septimy B Olívia GAÁLOVÁ, Lea KOLODŽEJOVÁ a Matúš ZAVACKÝ, aby im v rámci cyklu "Starší pre mladších" porozprávali o zásadách zdravého stravovania.
  Na školskom florbalovom turnaji si zmerali svoje sily zmiešané žiacko - učiteľské tímy. Na stupeň víťazov vystúpili triedy I. A s pánom profesorom Miroslavom PETROVOM, II. A s pánom profesorom Ladislavom TURČANOM a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci triedy sexta B s pánom profesorom Lórantom LIPÁNOM. Srdečne blahoželáme!
  Dobrovoľníci z radov už plnoletých študentov a učiteľov sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.
  Alejácke dni zdravia vyvrcholili prípravou a prezentáciou zdravej desiaty. Za chutné nátierky, zeleninu, ovocie a zdravé koláčiky ďakujeme žiakom tried príma A, príma B, tercia A, tercia B, kvarta B a kvinta!
  Projekt Krókus vznikol vďaka írskej iniciatíve Holocaust Education Trust Ireland (HETI) v roku 2005. Jeho ambíciou je zapojiť čo najviac detí a mladých ľudí zo štátov Európskej únie a pripomínať si tých, s ktorými je žltá farba smutne spojená.

  Žlté krókusy - žltá Dávidova hviezda. Hviezda, ktorá označovala „nežiaducich“ ľudí počas druhej svetovej vojny, detí nevynímajúc. A práve na pamiatku týchto jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, žiaci septimy B, vysadili krókusy ako pamiatku na utrpenie a smrť židovských detí.

  Ďakujeme Múzeu židovskej kultúry v Bratislave za cibuľky a veríme, že na jar všetky vykvitnú.
  Dňa 27. 10. 2023 – deň po úspešnej a vyčerpávajúcej Alejáckej party - sme pre žiakov sekúnd až kvárt pripravili návštevu zaujímavých miest.
  Žiaci sekundy A, sekundy B zavítali do priestorov Technickej univerzity v Košiciach, kde získali nové teoretické vedomosti prepojené s praxou.
  Terciáni obdivovali úžasnú faunu a flóru v Botanickej záhrade Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. A žiaci kvarty A, kvarty B sa započúvali do pútavého výkladu spojeného s prehliadkou exponátov vystavených vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Nuž a po tomto dni s pestrými aktivitami hor sa na jesenné prázdniny!
  Už tradične na pôde našej školy sa 27. 10. 2023 konala celoslovenská matematická súťaž družstiev Košický Matboj, kde sme získali výborné 2., 3. a 18. miesto (spomedzi 48 tímov).
  Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení Ondrej KRÁLIK (septima A), Matúš LIBÁK (septima A), Oliver SEMAN (sexta B) a Richard VODIČKA (septima A).
  3. miesto získali Boris KÖRÖŠ (kvinta), Eva KRAJČIOVÁ (sexta A), Martin ŠMILŇÁK (oktáva B) a Michal VODIČKA (kvinta).
  18. miesto patrí Ladislavovi ANTOŽIMU (oktáva A), Veronika JAKABOVEJ (sexta B), Tomášovi HUTŇANOVI (oktáva A) a Janke URBÁNOVEJ (kvinta).
  Srdečne blahoželáme!

  Zadania úloh aj celkové výsledky nájdete na nasledujúcom linku: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
  V divadelnej sále KSC na Jedlíkovej 7 v Košiciach sme dňa 26. 10. 2023 v popoludňajších hodinách slávnostne privítali a po splnení náročných úloh prijali našich primánov do veľkej Alejáckej rodiny. V závere ceremoniálu pod režisérskou taktovkou PaedDr. Ivety BEDNARČÍKOVEJ a jej organizačného tímu sa k primánom prihovorila RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, riaditeľka školy, ktorá im odovzdala pamätné imatrikulačné listiny a malé darčeky.
  Alejácka party pokračovala tradičnou diskotékou s bohatou tombolou. Veríme, že pre primánov je to prvá z mnohých nezabudnuteľných akciíí, ktoré ich v priebehu štúdia ešte čakajú. Nuž, vitajte, primáni a naplno si užite krásnych osem študentských rokov!
  26
  OKT
  Opäť sme darovali to najcennejšie ...
  „Ten, kto je odvážny, je slobodný.“
  Seneca

  Naši statoční darcovia krvi sa dňa 26 10. 2023 podelili o tú najcennejšiu tekutinu. Možno práve ich krv zachráni niekomu život. Zo srdca ďakujeme za Vašu odvahu a obetavosť.
  Chodby preplnené rôznymi strašidelnými maskami, hrôzostrašné zvuky, veštenie z kariet či vešteckej gule – to všetko a ešte viac znásobovalo dňa 25. 10. 2023 halloweenskú atmosféru na našej Alejke.
  Aby sa nepovedalo, že učitelia sa tejto atmosfére vyhli, v čarovných a originálnych maskách prekvapili svojich študentov nielen náhodnou prechádzkou počas prestávok, ale aj na samotných vyučovacích hodinách. O zábavu naozaj nebola núdza.

  Pri tejto príležitosti Školský parlament Alejky vyhlásil súťaž o najstrašidelnejšiu a najzaujímavejšiu masku. Rozhodnúť, ktorá bola tá „NAJ“ bolo naozaj ťažké. Presvedčte sa sami. Stačí klinknúť na link TU.
  25
  OKT
  Prezentovali sme našu Alejku ...
  na workshope Správna voľba povolania pre žiakov základných škôl mesta Košice a jeho okolia, ktorý sa konal v dňoch 24. 10. - 25. 10. 2023 pod záštitou Košického samosprávneho kraja.
  Dňa 23. 10. 2023 navštívili príma A, príma B už tradične Myšľanské obecné múzeum a Archeoskanzen v Nižnej Myšli.
  Vďaka pútavému výkladu sprievodcu mali možnosť zoznámiť sa so životom ľudí v dobe bronzovej priamo na mieste.
  20
  OKT
  Noc v škole
  Žiaci I. A a kvinty strávili Noc v škole, ktorú im pripravil Školský parlament. Nespali, ale stmeľovali kolektív, bavili sa, plnili úlohy a hrali Nočnú hru.

  (pár foto z akcie)
  Vo štvrtok 19. 10. 2023 sa pre žiakov nášho štvorročného gymnázia konala matematická súťaž družstiev Matematický kufor. Popri štafetovom riešení matematických úloh predviedli aj svoje schopnosti v šarádení. 1. miesto získalo družstvo z III. A v zložení Juraj KRAMÁR, Tomáš Attila KENDE a Jakub ŠTEC. O ďalšie dve miesta sa podelili naši štvrtáci. Na 2. mieste skončili Tobias KISTY, Miška MIKLUŠOVÁ a Jaro JANO. 3. miesto obsadili Matúš FILO, Adam DANKO a Katka ČECHOVÁ.

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  17
  OKT
  Otvorili sme svoje srdcia pre rodiny v núdzi
  Medzinárodný deň boja proti chudobe sme si pripomenuli aktívnou účasťou na charitatívnej zbierke Otvor srdce, ktorú organizovalo OZ Dobré srdce.

  Ďakujeme všetkým, ktorí otvorili svoje srdcia pre rodiny v núdzi!
  Erasmus Days v tomto školskom roku prebehol v spolupráci so Základnou školou a materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej nad Hornádom.

  Študentky zo septimy B porozprávali žiakom o dôležitosti vnímania klimatických zmien a spolu s našimi primánmi oslávili tento deň zasadením stromu. Príjemným spestrením bolo kŕmenie rybičiek v našom klimatickom jazierku.
  V piatok 06. 10. 2023 naši STROMáci Janka, Evka, Veronika, Oliver, Richard, Matúš a Martin besedovali so žiakmi prímy A a prímy B o korešpondenčných matematických seminároch. Okrem propagácie semináru Malynár im porozprávali vlastné skúsenosti a zážitky o tom, ako im seminár pomáha objavovať krásy matematiky a zlepšovať úspešnosť v matematických súťažiach. Milí primáni, hor sa do riešenia!
  Lucka ROŠKOVÁ (oktáva B), Bruno BOCZEK (septima B) a Adam CHYTIL (septima B) si na slávnostnom odovzdávaní v Historickej radnici prevzali svoje strieborné odznaky.
  Odznak je ocenením za to, že dlhodobo rozvíjali svoj talent, športové schopnosti, stali sa dobrovoľníkmi a k tomu všetkému zvládli aj neľahkú expedíciu.
  Srdečne blahoželáme!
  V pondelok, 02.10.2023, sa skupina na všetko odhodlaných mladých ľudí z Alejovej 1 zišla na parkovisku pred obchodným centrom Cassovia, aby sa vydali v ústrety dobrodružstvu – hľadaniu krás pobaltských republík.
  Dňa 05. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník Alejáckeho kvízu. Jesenného kola sa zúčastnilo 10 trojčlenných tímov, z toho jeden učiteľský. Po vyše dvojhodinovom napínavom priebehu súťaže sa na vrcholných priečkach umiestnili:

  1. miesto: tím Stratení v zložení Hugo KASANICKÝ, Marko ČAČUNDA, Ernest TOKÁR, žiaci II. A
  2. miesto: tím Tretiacke Trio v zložení Tomáš Attila KENDE, Juraj KRAMÁR, Hong Anh NGUYEN XUAN, žiaci III. A
  3. miesto: tím Dot v zložení Jakub NGUYEN, Alex RAČEK, Richard KRAJNIČÁK, žiaci sekundy A

  Srdečne blahoželáme!

  Organizátori Alejáckeho kvízu v zostave Mgr. Jaroslav KURCINA, Oliver SEMAN, Veronika JAKABOVÁ a Karin SABOVÁ, žiaci sexty B pevne dúfajú, že v zimnom kole Alejáckeho kvízu privítajú nové súťažné tímy.
  Ústavný súd Slovenskej republiky - jedna z najvýznamnejších ústavných inštitúcii si tento rok pripomína 30. výročie začatia svojej činnosti.

  Pri príležitosti Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR naši študenti absolvovali prehliadku priestorov Ústavného súdu s odborným výkladom. V rámci programu žiaci mali možnosť vidieť prvý a jediný filmový dokument o Ústavnom súde "Najmocnejšia inštitúcia".

  Na nádvorí ústavného súdu si preverili svoje výborné vedomosti o členských štátoch EÚ. Tí najšikovnejší boli ocenení drobnými darčekmi.
  Dňa 26. 09. 2023 sme si na Alejke pripomenuli Európsky deň jazykov. Lektori zo štátnej jazykovej školy na Užhorodskej ulici pripravili pre našich študentov ukážkové hodiny taliančiny, čínštiny a švédštiny.
  Mgr. Dana JANKOVA študentom predstavila macedónčinu a Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ francúzštinu.
  O ukážkové hodiny bol obrovský záujem, a preto veríme, že si to o rok znova zopakujeme!
  V utorok 26. 09. 2023 sa uskutočnilo už 12. kolo populárnej online súťaže Attomat.
  Tentokrát sa do tejto súťaže v riešení logických úloh zapojilo spolu 634 detí zo Slovenska. Nechýbali v nej ani naši žiaci, o výsledkoch ktorých sa dozviete kliknutím na titulok.

  Milí študenti, veľmi ste nás potešili, všetkým vám srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori