Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácke dni zdravia16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatiami v rámci Alejáckych dní zdravia.

Triedy sekunda A, sekunda B, kvinta a I. A si vypočuli zaujímavú prednášku o dospievaní a zmenách s ním súvisiacich.

Našich najmladších, teda prímu A a prímu B navštívili žiaci septimy B Olívia GAÁLOVÁ, Lea KOLODŽEJOVÁ a Matúš ZAVACKÝ, aby im v rámci cyklu "Starší pre mladších" porozprávali o zásadách zdravého stravovania.

Na školskom florbalovom turnaji si zmerali svoje sily zmiešané žiacko - učiteľské tímy. Na stupeň víťazov vystúpili triedy I. A s pánom profesorom Miroslavom PETROVOM, II. A s pánom profesorom Ladislavom TURČANOM a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci triedy sexta B s pánom profesorom Lórantom LIPÁNOM. Srdečne blahoželáme!

Dobrovoľníci z radov už plnoletých študentov a učiteľov sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.

Alejácke dni zdravia vyvrcholili prípravou a prezentáciou zdravej desiaty. Za chutné nátierky, zeleninu, ovocie a zdravé koláčiky ďakujeme žiakom tried príma A, príma B, tercia A, tercia B, kvarta B a kvinta!

Beseda o dospievaní
Beseda o dospievaní
Beseda o zdravom stravovaní
Beseda o zdravom stravovaní
I. A a PaedDr. Miroslav PETROV
I. A a PaedDr. Miroslav PETROV
II. A a Mgr. Ladislav TURČAN
II. A a Mgr. Ladislav TURČAN
sexta B a Mgr. Lórant LIPÁN
sexta B a Mgr. Lórant LIPÁN
Tím Mgr. Slavomíra DZUGASA
Tím Mgr. Slavomíra DZUGASA
Kolegovia - náruživí športovci
Kolegovia - náruživí športovci
Darovali sme to najcennejšie
Darovali sme to najcennejšie
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori