Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záložka do knihy spája školy
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek.

V rámci 12. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy na tému Hrdinovia detektívnych románov sme zapojili študentov kvinty, sexty A, septimy A s počtom 35 študentov.

Pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) sa podarila úspešná kooperácia s partnerskou školou v Česku našim mladším študentom – primánom, sekundánom a terciánom, ktorých inšpiroval svet rozprávok, básní a príbehov.

Výmena záložiek nám umožnila nadviazať spoluprácu, kontakt s pridelenou školou, poznávanie jazyka, detektívnej literatúry, obľúbených knižných príbehov či básní.

Po prečítaní kníh sme svoje vyhotovené záložky zaslali družobnej škole: Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany a Biskupskému gymnáziu a mateřskej škole v Brne.

Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj propagačné materiály o škole a meste.

Po písomnej komunikácii s družobnou školou a gymnáziom v Česku boli aj nám zaslané záložky, ktoré ponúkame v obrazovej prílohe.

Výstavu našich záložiek si môžete pozrieť na nástenke v učebni SJL.

Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori