Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2023V divadelnej sále KSC na Jedlíkovej 7 v Košiciach sme dňa 26. 10. 2023 v popoludňajších hodinách slávnostne privítali a po splnení náročných úloh prijali našich primánov do veľkej Alejáckej rodiny. V závere ceremoniálu pod režisérskou taktovkou PaedDr. Ivety BEDNARČÍKOVEJ a jej organizačného tímu sa k primánom prihovorila RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, riaditeľka školy, ktorá im odovzdala pamätné imatrikulačné listiny a malé darčeky.
Alejácka party pokračovala tradičnou diskotékou s bohatou tombolou. Veríme, že pre primánov je to prvá z mnohých nezabudnuteľných akciíí, ktoré ich v priebehu štúdia ešte čakajú. Nuž, vitajte, primáni a naplno si užite krásnych osem študentských rokov!


Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party
Alejácka party

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori