Gymnázium, Alejová 1, Košice

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2021Aj tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Do zbierky sa s veľkým nadšením zapojili triedy príma B, tercia, kvinta B, sexta A a septima B. Sme presvedčení, že ich krabičky potešia starkých v Domovoch sociálnych služieb počas vianočných sviatkov. Žiakom spomínaných tried patrí naše úprimné poďakovanie.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori