Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záložka do knihy spája školyUž niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek.

V rámci 12. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní sme zapojili žiakov prímy A, prímy B, sekundy B, tercie, kvarty A a kvarty B v počte 120 žiakov.

V rámci 10. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy na tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – P. O. Hviezdoslav a B. S. Timrava sme zase zapojili študentov kvinty A, sexty A, septimy B, oktávy B s počtom 50 študentov.

Výmena záložiek nám umožní nadviazať spoluprácu, kontakt s pridelenou školou, poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, života žiakov v Českej republike a z rôznych kútov Slovenska.

Po prečítaní kníh sme svoje vyhotovené záložky zaslali družobným školám: Gymnázium, Česká 64, České Budějovice a Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy.

Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole a meste.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori