Gymnázium, Alejová 1, Košice

ŠpongiaSamotná súťaž prebieha v domácom a školskom prostredí 18 dní v čase, ako si ho naplánujú súťažiace tímy.

V tomto školskom roku sa uskutočnila v dňoch od 22. 10. 2021 do 08. 11. 2021. Samotná obhajoba projektov prebehla v online prostredí dňa 15. 11. 2021.

Do celoslovenskej súťaže Špongia v programovaní počítačových hier za 18 dní na zvolenú tému sa prihlásili aj 3 tímy z našej školy.
14 žiakov prímy B, kvinty A a sexty A začali vo svojich malých pracovných skupinkách vytvárať vlastnú víziu počítačových hier na zadanú tému 16. ročníka súťaže, cieľom ktorej bolo vytvoriť hru, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí rytmus.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 117 súťažiacich zo ZŠ a SŠ z celého Slovenska, ktoré pôsobili v 31 tímoch. 4 ďalšie tímy sa zapojili do súťaže exhibične.

Obe vekovo staršie skupiny zastúpené žiakmi kvinta A a sexta A odviedli krásnu prácu až do zdarného záveru.

V silnej konkurencii zabodovali takto:

Tím AE zo sexty A v zložení: Jakub BLIŠŤAN, Robert HUDÁK, Tomáš HUTŇAN, Dávid KEPIČ, Jakub KUKURA, Adrián MIKOLAJ skončili na krásnom 2. mieste.

Tím Sigma z kvinty A v zložení: Abigail BEBLAVÁ, Martin KOZÁR, Matúš LIBÁK, Leo OROS, skončili na veľmi peknom 4. mieste, len necelé 3 desatiny bodov im chýbali do 3. miesta.

Srdečne všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori