Gymnázium, Alejová 1, Košice

Študentská kvapka krvi,,Udatnosť pochádza z krvi, odvaha prichádza z presvedčenia."
Napoleon Bonaparte

... a preto sa plnoletí študenti našej školy dňa 3. 11. 2021 v priestoroch Národnej Transfúznej služby SR zapojili do Študentskej kvapky krvi 2021.
Za svoje odhodlanie a zodpovednú prípravu si zaslúžia náš obdiv a úprimné poďakovanie!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori