Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD na SAV


Dňa 21. 11. 2017 sa žiaci II. A triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí v priestoroch SAV so sídlom na Watsonovej ulici v Košiciach. Pracovníci Ústavu materiálového výskumu pripravili pre návštevníkov bohatý program. Podujatie otvoril a žiakov privítal vedecký tajomník Ing. Karel SAKSL, DrSc.

V úvodnej časti programu si žiaci mohli vypočuť sériu prednášok na zaujímavé témy: Zázračný nanosvet, Prášková metalurgia, Oceľ - okolo nás, Biomateriály a medicína.

Po krátkom občerstvení naša návšteva na ústave pokračovala prehliadkou laboratórií. Odborní zamestnanci poskytli základné informácie a bližšie priblížili predmet ich vedecko-výskumnej činnosti. Žiaci mohli vidieť široké spektrum modernej laboratórnej a prístrojovej techniky, ktorú vedeckí pracovníci využívajú v ich každodennej experimentálnej práci.

Všetkým pracovníkom ústavu ďakujeme za ochotu, milý prístup a príjemne strávený čas.

Sponzori