Gymnázium, Alejová 1, Košice

Veštenie z Periodickej tabuľky prvkov


Dňa 24. 11. 2017 na našu alma mater zavítali vzácni hostia z Technickej univerzity v Košiciach - prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. a študentka doktorandského štúdia Marina Kyslytsyna z Ústavu metalurgie Hutníckej fakulty. V svojej prednáške nám sprostredkovali základné informácie o možnostiach štúdia, jeho výhodách a uplatnení absolventov na trhu práce. 

V druhej časti prednášky naši hostia uviedli žiakov prvého a druhého ročníka štvorročného a osemročného štúdia do tajov Periodickej tabuľky prvkov. Poslucháči si oprášili i prehĺbili svoje vedomosti o elektronegativite, chemickej väzbe či štruktúre a vlastnostiach látok.
Sponzori